1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Thaandavam USA showtimes details

IndiaGlitz [Thursday, September 27, 2012]
Comments

Theater Date Day Showtimes
BIG Cinemas Towne 3, 1433 The Alameda,, San Jose, California, CA-95126 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:50 PM 7:30 PM 11:00 PM
29-Sep Sat 12:15 PM 3:50 PM 7:30 PM 11:00 PM
30-Sep Sun 12:15 PM 3:50 PM 7:30 PM
1-Oct Mon 4:05 PM 7:30 PM
2-Oct Tue 4:05 PM 7:30 PM
3-Oct Wed 4:05 PM 7:30 PM
4-Oct Thu 4:05 PM 7:30 PM
BIG Cinemas Fremont 7, 39160 Paseo Padre Pkwy, Fremont, California, CA-94538 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:30 PM 7:10 PM 10:45 PM
29-Sep Sat 12:00 PM 3:30 PM 7:10 PM 10:45 PM
30-Sep Sun 12:45 PM 4:25 PM 8:10 PM
1-Oct Mon 4:25 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:25 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:25 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:25 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Columbia Park 12, 3125 Kennedy Blvd., North Bergen, New Jersey 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM 10:40 PM
29-Sep Sat 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM 10:40 PM
30-Sep Sun 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM
1-Oct Mon 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
2-Oct Tue 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
3-Oct Wed 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
4-Oct Thu 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
BIG Cinemas Movie City 8, 1655 Oak tree Road,, Edison, New Jersey, NJ-08820 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:05 PM 6:50 PM 10:35 PM
29-Sep Sat 11:20 AM 3:05 PM 6:50 PM 10:35 PM
30-Sep Sun 1:10 PM 4:45 PM 8:20 PM
1-Oct Mon 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:30 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Peachtree 8, 6135 Peach Tree Parkway, Norcross, Georgia, GA-30092 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:25 PM 7:15 PM 10:55 Pm
29-Sep Sat 12:10 PM 3:45 PM 7:20 PM 11:00 PM
30-Sep Sun 12:50 PM 4:30 PM 8:15 PM
1-Oct Mon 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:30 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Golf Glen 5, 9180 West Golf Road, Niles, Illinios, IL-60714 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 1:00 PM 4:15 PM 7:15 PM 10:20 PM
29-Sep Sat 1:00 PM 4:15 PM 7:15 PM 10:20 PM
30-Sep Sun 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
1-Oct Mon 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
2-Oct Tue 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
3-Oct Wed 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
4-Oct Thu 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
Hollywood - MacArthur
Marketplace 16
8505 Walton Blvd.,
Irving, TX
27-Sep Thu
28-Sep Fri
29-Sep Sat
30-Sep Sun
1-Oct Mon
2-Oct Tue
3-Oct Wed
4-Oct Thu
Big Cinemas Lohemann's Twin,
7291 Arlington Blvd,
Falls Church, VA 22042
27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:30 PM 6:45 PM 10:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 6:45 PM 10:00 PM
30-Sep Sun 1:00 PM 4:15 PM 7:45 PM
1-Oct Mon 4:30 PM
2-Oct Tue 4:30 PM
3-Oct Wed 4:30 PM
4-Oct Thu 4:30 PM
Fun Asia Bollywood 6
Houston TX
28-Sep Fri
29-Sep Sat
30-Sep Sun
1-Oct Mon
2-Oct Tue
3-Oct Wed
4-Oct Thu
Brookdale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek way
Brooklyn Center, MN 55430
27-Sep Thu 8:15 PM
28-Sep Fri 9:40 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 6:45 PM
30-Sep Sun 1:15 PM
1-Oct Mon 8:20 PM
2-Oct Tue 8:20 PM
3-Oct Wed 8:20 PM
4-Oct Thu 8:20 PM
Bloomfield 8 Cinema, 863 Park Ave, Bloomfield, CT - 06002 27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 6:45 PM 10:00 PM
29-Sep Sat 6:45 PM 10:00 PM
30-Sep Sun 12:45 PM 7:15 PM
2-Oct Tue 7:30 PM
4-Oct Thu 7:30 PM
Entertainment Cinemas
168 Alewife Brookparkway, Cambridge MA - 02138
27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 6:45 PM 10:20 PM
29-Sep Sat 6:45 PM 10:20 PM
30-Sep Sun 6:45 PM
1-Oct Mon 3:45 PM 9:45 PM
2-Oct Tue 6:45 PM
3-Oct Wed 3:45 PM 9:45 PM
4-Oct Thu 6:45 PM
Lincoln Mall 16
622 George Washington Hwy,
Lincoln RI 02865
29-Sep Sat 3:30 PM 9:45 PM
Santikos Northwest 14
7600 IH-10W, San Antonio,
TX 78230
27-Sep Thu 8:30 PM
28-Sep Fri 6:30 PM 9:30 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 6:30 PM
30-Sep Sun 2:05 PM 5:05 PM
1-Oct Mon 8:00 PM
2-Oct Tue 8:00 PM
3-Oct Wed 8:00 PM
4-Oct Thu 8:00 PM
Roxy Cinema
25 S.Grady Way, Renton, WA 98057
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 8:00 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 8:00 PM
30-Sep Sun 2:00 PM 6:00 PM
Ayrsley Grand Cinemas 14
9110 Kings Parade Blvd
Charlotte, NC 28273
27-Sep Thu 9:15 PM
28-Sep Fri 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
29-Sep Sat 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
30-Sep Sun 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
1-Oct Mon 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
2-Oct Tue 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
3-Oct Wed 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
4-Oct Thu 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
Galaxy Cinema
770 Cary Towne Blvd, Cary NC 27511
27-Sep Thu
28-Sep Fri 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
29-Sep Sat 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
30-Sep Sun 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
1-Oct Mon 7:30 PM
2-Oct Tue 7:30 PM
3-Oct Wed 7:30 PM
4-Oct Thu 7:30 PM
Georgetown 14 Cinemas
3898 Lafayette Rd., Indianapolis, IN
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 6:15 PM
30-Sep Sun 6:15 PM
1-Oct Mon 7:30 PM
Marcus Eastgae Cinemas
5202 High Crossing Blvd, Madison WI
27-Sep Thu 9:00 PM
Fox Bay Cinemas
334 E. Silver Spring Dr., Milwaukee, WI
27-Sep Thu 8:00 PM
Nova Cinemas
3225 N Dries Ln Peoria, IL - 61604
 
28-Sep Fri 9:00 PM
Galaxy 14 Cinemas
1111 Wylie Drive, Normal, IL - 61761
29-Sep Sat 3:00 PM
AMC Star Southfield 20
25333 West 12 Mile Rd., Southfield, MI
28-Sep Fri 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
29-Sep Sat 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
30-Sep Sun 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
1-Oct Mon 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
2-Oct Tue 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
3-Oct Wed 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
4-Oct Thu 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
Regal St. Louis Mills Stadium 18
5555 St. Louis Mills Blvd.
Hazelwood MO
28-Sep Fri 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
29-Sep Sat 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
30-Sep Sun 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
1-Oct Mon 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
Naz 8
6440 E South St, Lakewood, CA
27-Sep Thu 8:00 PM
28-Sep Fri 8:00 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 8:00 PM
30-Sep Sun 4:00 PM 8:00 PM
1-Oct Mon 8:00 PM
2-Oct Tue 8:00 PM
3-Oct Wed 8:00 PM
4-Oct Thu 8:00 PM
Ultra Star Movies
13475 Poway Rd, San Diego, CA
27-Sep Thu
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 9:30 PM
30-Sep Sun 7:30 PM
Tempe Cinemas
1825 E Elliot Rd, Tempe, AZ 85284
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 9:30 PM
Super Saver Cinemas 8
2710 W. Bell Road Suite 1125. Phoenix, AZ
29-Sep Sat 3:30 PM
UA Greendwood Plaza Stadium 12
8141 E Arapahoe Rd  Centennial, CO 80112
28-Sep Fri 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
29-Sep Sat 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
30-Sep Sun 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
1-Oct Mon 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
2-Oct Tue 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
3-Oct Wed 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
4-Oct Thu 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
Regal Virginia Center 20
10091 Jeb Stuart Pkwy, Glen Allen, VA
28-Sep Fri 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
29-Sep Sat 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
30-Sep Sun 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
1-Oct Mon 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
2-Oct Tue 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
3-Oct Wed 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
4-Oct Thu 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
Cinemark Tinseltown 17
S. I-35 North Of Stassney Ln.
5501 Ih 35
Austin, TX  78744
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
30-Sep Sun 3:30 PM
Regal Oaks Stadium 24
180 Mill Rd, Oaks, PA 19456
28-Sep Fri 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
29-Sep Sat 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
30-Sep Sun 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
1-Oct Mon 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
2-Oct Tue 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
3-Oct Wed 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
4-Oct Thu 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
Cinemark 20
5500 Antioch, Merriam, KS 66202
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
Cinemark Galleria at Pittsburgh Mills and IMAX®
425 Pittsburgh Mills Circle
Tarentum, PA  15084
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
Cinemark Tinseltown and XD
4535 Southside Blvd
Jacksonville, FL  32216
27-Sep Thu 9:00 PM
28-Sep Fri 9:00 PM
Britton 8 Cinemas
3938 S dale Mabry Highway
Tampa, FL 33611
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 6:30 PM 9:30 PM
29-Sep Sat 1:00 PM 4:00 PM
Colonial Promenade 6
4672 E Colonial Drive
Orlando, FL 32803
29-Sep Sat 9:30 PM
California Club 6
850 Ives Dairy Rd, Miami FL, 33179
30-Sep Sun 2:00 PM 5:00 PM
Malco Town cinema
621 North 46th Street, Rogers AR 72756
27-Sep Thu 7:00 PM
Century 20 Jordan Creek and XD
101 Jordan Creek Parkway
West Des Moines, IA 50266
27-Sep Thu 9:00 PM
28-Sep Fri 9:00 PM
Screens at Continent
6360 Busch Boulevard, Columbus, OH
27-Sep Thu 9:15 PM
28-Sep Fri 9:15 PM
29-Sep Sat 9:15 PM
Newark 3 Cinema
Newark, DE
27-Sep Thu 8:15 PMAmeer resigns from directors union

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.