1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Thaandavam USA showtimes details

IndiaGlitz [Thursday, September 27, 2012]
Comments

Theater Date Day Showtimes
BIG Cinemas Towne 3, 1433 The Alameda,, San Jose, California, CA-95126 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:50 PM 7:30 PM 11:00 PM
29-Sep Sat 12:15 PM 3:50 PM 7:30 PM 11:00 PM
30-Sep Sun 12:15 PM 3:50 PM 7:30 PM
1-Oct Mon 4:05 PM 7:30 PM
2-Oct Tue 4:05 PM 7:30 PM
3-Oct Wed 4:05 PM 7:30 PM
4-Oct Thu 4:05 PM 7:30 PM
BIG Cinemas Fremont 7, 39160 Paseo Padre Pkwy, Fremont, California, CA-94538 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:30 PM 7:10 PM 10:45 PM
29-Sep Sat 12:00 PM 3:30 PM 7:10 PM 10:45 PM
30-Sep Sun 12:45 PM 4:25 PM 8:10 PM
1-Oct Mon 4:25 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:25 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:25 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:25 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Columbia Park 12, 3125 Kennedy Blvd., North Bergen, New Jersey 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM 10:40 PM
29-Sep Sat 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM 10:40 PM
30-Sep Sun 12:05 PM 3:45 PM 7:10 PM
1-Oct Mon 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
2-Oct Tue 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
3-Oct Wed 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
4-Oct Thu 1:40 PM 5:10 PM 8:30 PM
BIG Cinemas Movie City 8, 1655 Oak tree Road,, Edison, New Jersey, NJ-08820 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:05 PM 6:50 PM 10:35 PM
29-Sep Sat 11:20 AM 3:05 PM 6:50 PM 10:35 PM
30-Sep Sun 1:10 PM 4:45 PM 8:20 PM
1-Oct Mon 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:30 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Peachtree 8, 6135 Peach Tree Parkway, Norcross, Georgia, GA-30092 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:25 PM 7:15 PM 10:55 Pm
29-Sep Sat 12:10 PM 3:45 PM 7:20 PM 11:00 PM
30-Sep Sun 12:50 PM 4:30 PM 8:15 PM
1-Oct Mon 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 4:30 PM 8:10 PM
BIG Cinemas Golf Glen 5, 9180 West Golf Road, Niles, Illinios, IL-60714 27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 1:00 PM 4:15 PM 7:15 PM 10:20 PM
29-Sep Sat 1:00 PM 4:15 PM 7:15 PM 10:20 PM
30-Sep Sun 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
1-Oct Mon 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
2-Oct Tue 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
3-Oct Wed 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
4-Oct Thu 1:00 PM 4:40 PM 7:50 PM
Hollywood - MacArthur
Marketplace 16
8505 Walton Blvd.,
Irving, TX
27-Sep Thu
28-Sep Fri
29-Sep Sat
30-Sep Sun
1-Oct Mon
2-Oct Tue
3-Oct Wed
4-Oct Thu
Big Cinemas Lohemann's Twin,
7291 Arlington Blvd,
Falls Church, VA 22042
27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 3:30 PM 6:45 PM 10:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 6:45 PM 10:00 PM
30-Sep Sun 1:00 PM 4:15 PM 7:45 PM
1-Oct Mon 4:30 PM
2-Oct Tue 4:30 PM
3-Oct Wed 4:30 PM
4-Oct Thu 4:30 PM
Fun Asia Bollywood 6
Houston TX
28-Sep Fri
29-Sep Sat
30-Sep Sun
1-Oct Mon
2-Oct Tue
3-Oct Wed
4-Oct Thu
Brookdale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek way
Brooklyn Center, MN 55430
27-Sep Thu 8:15 PM
28-Sep Fri 9:40 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 6:45 PM
30-Sep Sun 1:15 PM
1-Oct Mon 8:20 PM
2-Oct Tue 8:20 PM
3-Oct Wed 8:20 PM
4-Oct Thu 8:20 PM
Bloomfield 8 Cinema, 863 Park Ave, Bloomfield, CT - 06002 27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 6:45 PM 10:00 PM
29-Sep Sat 6:45 PM 10:00 PM
30-Sep Sun 12:45 PM 7:15 PM
2-Oct Tue 7:30 PM
4-Oct Thu 7:30 PM
Entertainment Cinemas
168 Alewife Brookparkway, Cambridge MA - 02138
27-Sep Thu TBD
28-Sep Fri 6:45 PM 10:20 PM
29-Sep Sat 6:45 PM 10:20 PM
30-Sep Sun 6:45 PM
1-Oct Mon 3:45 PM 9:45 PM
2-Oct Tue 6:45 PM
3-Oct Wed 3:45 PM 9:45 PM
4-Oct Thu 6:45 PM
Lincoln Mall 16
622 George Washington Hwy,
Lincoln RI 02865
29-Sep Sat 3:30 PM 9:45 PM
Santikos Northwest 14
7600 IH-10W, San Antonio,
TX 78230
27-Sep Thu 8:30 PM
28-Sep Fri 6:30 PM 9:30 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 6:30 PM
30-Sep Sun 2:05 PM 5:05 PM
1-Oct Mon 8:00 PM
2-Oct Tue 8:00 PM
3-Oct Wed 8:00 PM
4-Oct Thu 8:00 PM
Roxy Cinema
25 S.Grady Way, Renton, WA 98057
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 8:00 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 8:00 PM
30-Sep Sun 2:00 PM 6:00 PM
Ayrsley Grand Cinemas 14
9110 Kings Parade Blvd
Charlotte, NC 28273
27-Sep Thu 9:15 PM
28-Sep Fri 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
29-Sep Sat 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
30-Sep Sun 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
1-Oct Mon 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
2-Oct Tue 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
3-Oct Wed 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
4-Oct Thu 2:00 PM 6:00 PM 9:15 PM
Galaxy Cinema
770 Cary Towne Blvd, Cary NC 27511
27-Sep Thu
28-Sep Fri 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
29-Sep Sat 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
30-Sep Sun 3:00 PM 6:20 PM 9:40 PM
1-Oct Mon 7:30 PM
2-Oct Tue 7:30 PM
3-Oct Wed 7:30 PM
4-Oct Thu 7:30 PM
Georgetown 14 Cinemas
3898 Lafayette Rd., Indianapolis, IN
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 6:15 PM
30-Sep Sun 6:15 PM
1-Oct Mon 7:30 PM
Marcus Eastgae Cinemas
5202 High Crossing Blvd, Madison WI
27-Sep Thu 9:00 PM
Fox Bay Cinemas
334 E. Silver Spring Dr., Milwaukee, WI
27-Sep Thu 8:00 PM
Nova Cinemas
3225 N Dries Ln Peoria, IL - 61604
 
28-Sep Fri 9:00 PM
Galaxy 14 Cinemas
1111 Wylie Drive, Normal, IL - 61761
29-Sep Sat 3:00 PM
AMC Star Southfield 20
25333 West 12 Mile Rd., Southfield, MI
28-Sep Fri 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
29-Sep Sat 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
30-Sep Sun 11:05 AM 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
1-Oct Mon 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
2-Oct Tue 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
3-Oct Wed 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
4-Oct Thu 2:35 PM 6:15 PM 9:45 PM
Regal St. Louis Mills Stadium 18
5555 St. Louis Mills Blvd.
Hazelwood MO
28-Sep Fri 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
29-Sep Sat 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
30-Sep Sun 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
1-Oct Mon 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
2-Oct Tue 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
3-Oct Wed 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
4-Oct Thu 12:35 PM 4:30 PM 8:10 PM
Naz 8
6440 E South St, Lakewood, CA
27-Sep Thu 8:00 PM
28-Sep Fri 8:00 PM
29-Sep Sat 4:00 PM 8:00 PM
30-Sep Sun 4:00 PM 8:00 PM
1-Oct Mon 8:00 PM
2-Oct Tue 8:00 PM
3-Oct Wed 8:00 PM
4-Oct Thu 8:00 PM
Ultra Star Movies
13475 Poway Rd, San Diego, CA
27-Sep Thu
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 9:30 PM
30-Sep Sun 7:30 PM
Tempe Cinemas
1825 E Elliot Rd, Tempe, AZ 85284
28-Sep Fri 9:30 PM
29-Sep Sat 9:30 PM
Super Saver Cinemas 8
2710 W. Bell Road Suite 1125. Phoenix, AZ
29-Sep Sat 3:30 PM
UA Greendwood Plaza Stadium 12
8141 E Arapahoe Rd  Centennial, CO 80112
28-Sep Fri 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
29-Sep Sat 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
30-Sep Sun 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
1-Oct Mon 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
2-Oct Tue 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
3-Oct Wed 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
4-Oct Thu 1:15 PM 4:45 PM 8:15 PM
Regal Virginia Center 20
10091 Jeb Stuart Pkwy, Glen Allen, VA
28-Sep Fri 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
29-Sep Sat 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
30-Sep Sun 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
1-Oct Mon 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
2-Oct Tue 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
3-Oct Wed 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
4-Oct Thu 1:40 PM 5:05 PM 8:25 PM
Cinemark Tinseltown 17
S. I-35 North Of Stassney Ln.
5501 Ih 35
Austin, TX  78744
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
30-Sep Sun 3:30 PM
Regal Oaks Stadium 24
180 Mill Rd, Oaks, PA 19456
28-Sep Fri 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
29-Sep Sat 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
30-Sep Sun 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
1-Oct Mon 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
2-Oct Tue 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
3-Oct Wed 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
4-Oct Thu 1:45 PM 5:25 PM 9:05 PM
Cinemark 20
5500 Antioch, Merriam, KS 66202
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
Cinemark Galleria at Pittsburgh Mills and IMAX®
425 Pittsburgh Mills Circle
Tarentum, PA  15084
28-Sep Fri 9:00 PM
29-Sep Sat 3:30 PM 7:00 PM
Cinemark Tinseltown and XD
4535 Southside Blvd
Jacksonville, FL  32216
27-Sep Thu 9:00 PM
28-Sep Fri 9:00 PM
Britton 8 Cinemas
3938 S dale Mabry Highway
Tampa, FL 33611
27-Sep Thu 7:30 PM
28-Sep Fri 6:30 PM 9:30 PM
29-Sep Sat 1:00 PM 4:00 PM
Colonial Promenade 6
4672 E Colonial Drive
Orlando, FL 32803
29-Sep Sat 9:30 PM
California Club 6
850 Ives Dairy Rd, Miami FL, 33179
30-Sep Sun 2:00 PM 5:00 PM
Malco Town cinema
621 North 46th Street, Rogers AR 72756
27-Sep Thu 7:00 PM
Century 20 Jordan Creek and XD
101 Jordan Creek Parkway
West Des Moines, IA 50266
27-Sep Thu 9:00 PM
28-Sep Fri 9:00 PM
Screens at Continent
6360 Busch Boulevard, Columbus, OH
27-Sep Thu 9:15 PM
28-Sep Fri 9:15 PM
29-Sep Sat 9:15 PM
Newark 3 Cinema
Newark, DE
27-Sep Thu 8:15 PMAmeer resigns from directors unionOther News


Vasuki Bhaskar happy with how things are going

Vikrams Thaandavam gets freed

Miley Cyrus Drops in on Ashton Kutcher on Two and a Half Men ? PHOTOSVikram Wallpapers:


800*6001024*768

800*6001024*768

800*6001024*768

Anushka Wallpapers:


800*6001024*768

800*6001024*768

800*6001024*768

Related News

 Suriya and Anushka with Children this Time
 A Hi-tech release for 'Baahubali' in USA
 'Baahubali' heading for a Guinness record?
 Vikram's New Film Cancelled?
 '10 Endrathukulla' Release Date is here
 'Bahubali' Censored
 Bindu Madhavi In Priya Anand Out for Vikram
 'Baahubali' Tamil Audio Release Date is Here
 Vikram to Play a Brainy Cop
 Samantha to Get back with Vikram

Other News

 Illayaraja cheated by Musical Society
 Vishal's 'Paayum Puli' Important Updates are Here
 Why Rajini could not do 'Papanasam'
 Sathyaraj in Vijay 59?
 'Powerstar' not to tease Rajinikanth
 Vishal's extra cautious step in Nadigar Sangam issue
 Why 'I' Makeup Team is with Sivakarthikeyan?
 G.V.Prakash Kumar Gets Candid on an Exclusive Interview with Indiaglitz
 Vishal and Divyadarshini question Actress turned Politician
 Details about Kamal Haasan's Quick Film for Thirupathy BrothersCopyright 2015 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Get IndiaGlitz on the go.
Try the free app for your phone or tablet.
Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2015 IndiaGlitz.com. All rights reserved.