1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. ??????
  4. Hindi
  5. Tamil
  6. Telugu
  7. Malayalam
  8. Kannada

Brothers USA & Canada first week schedule

IndiaGlitz [Friday, October 12, 2012]
Comments

City
Show Timings
Contact info
Freemont, CA
Big Cinemas Fremont 7
39160 Paseo Padre Pkwy
Fremont, CA -94538
Phone:(510) 795-1096
12th Oct, Fri 3.10 pm, 6.50 pm, 10.40 pm
13th Oct, Sat 12.00 pm, 3.40 pm, 7.25 pm, 11.10 pm
14th Oct, Sun 12.30 pm, 4.15 pm, 8.05 pm
15th Oct, Mon 4.05 pm, 8.05 pm
16th Oct, Tue 4.05 pm, 8.05 pm
17th Oct, Wed 4.05 pm, 8.05 pm
18th Oct, Thu 4.05 pm, 8.05 pm
Ficus
512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
San Jose, CA 
IMC6
Big Cinemas Towne 3
1433 The Alameda,
San Jose, CA- 95126
12th Oct, Fri 3.30 pm, 7.15 pm, 10.55 pm
13th Oct, Sat 12.00 pm, 3.30 pm, 7.15 pm, 10.55 pm
14th Oct, Sun 12.00 pm, 3.30 pm, 7.15 pm
15th Oct, Mon 4.10 pm, 7.45 pm
16th Oct, Tue 4.10 pm, 7.45 pm
17th Oct, Wed 4.10 pm, 7.45 pm
18th Oct, Thu 4.10 pm, 7.45 pm
Ficus
512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
Milpitas, CA
Serra Theaters
200 Serra Way #37,
Milpitas , CA 95035
Phone: (408) 935-9674
12th Oct, Fri 8.15 pm, 11.15 pm
13th Oct, Sat 2.00 pm, 8.00 pm, 11:00 pm
14th Oct, Sun 2.00 pm, 8.00 pm
15th Oct, Mon 5.00 pm, 8.00 pm
16th Oct, Tue 5.00 pm, 8.00 pm
Ficus

512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
North Bergen, NJ
Big Cinemas Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Phone: (201) 865-6133
Stadium Seating with DTS Sound system
12th Oct, Fri 3.45 pm, 10.40 pm
13th Oct, Sat 3.45 pm, 10.40 pm
14th Oct, Sun 3.45 pm
15th Oct, Mon 5.20 pm
16th Oct, Tue 5.20 pm
17th Oct, Wed 5.20 pm
18th Oct, Thu 5.20 pm
Ficus

512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
Edison, NJ
Big Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Rd
Edison, NJ 08820
Phone: (732) 548-2300
12th Oct, Fri 3.10 pm, 6.55 pm, 10.40 pm
13th Oct, Sat 11.20 am, 3.10 pm, 6.55 pm, 10.40 pm
14th Oct, Sun 12.15 pm, 4.15 pm, 8.15 pm
15th Oct, Mon 4.15 pm, 8.15 pm
16th Oct, Tue 4.15 pm, 8.15 pm
17th Oct, Wed 4.15 pm, 8.15 pm
18th Oct, Thu 4.15 pm, 8.15 pm
Ficus

512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
Boston, MA
Fresh Pond
168 Alewife Brook Parkway
Cambridge, MA
12th Oct, Fri 10.00 pm
13th Oct, Sat 3.45 pm, 10:00 pm
14th Oct, Sun 3.45 pm, 10:00 pm
15th Oct, Mon 9:45 pm
16th Oct, Tue 6:30 pm 
Ficus

818-814-6342
Connecticut, CT
Connecticut - Bloomfield
(Bloomfield 8 Cinemas -
863 Park Avenue,
Bloomfield, CT - 06002 )
12th Oct, Fri 9.30 pm
13th Oct, Sat 3.30 pm, 9:30 pm
14th Oct, Sun 12.15 pm, 7.30 pm
15th Oct, Mon 4:00 pm
16th Oct, Tue 7:30 pm
17th Oct, Wed 4.00 pm
Ficus

818-814-6342
Rhode Island -Licoln, RI 
(Cinemaworld Lincoln Mall 16
622 George Washington Highway,
Lincoln, RI 02865)
13th Oct, Sat 6:30 pm, 9.45 pm Ficus

818-814-6342
Herndon, VA
Worldgate 9 Theatres
13025 Worldgate Drive
Herndon , Virginia 20170
12th Oct, Fri 12.00 pm, 3.30 pm, 7.00 pm, 10.30 pm
13th Oct, Sat 12.00 pm, 3.30 pm, 7.00 pm, 10.30 pm
14th Oct, Sun 12.00 pm, 4.15 pm, 7.55 pm
15th Oct, Mon 12.00 pm, 4.15 pm, 7.55 pm
16th Oct, Tue 12.00 pm, 4.15 pm, 7.55 pm
17th Oct, Wed 12.00 pm, 4.15 pm, 7.55 pm
18th Oct, Thu 12.00 pm, 4.15 pm, 7.55 pm
Ficus

678 528 2311;
512 791 5747
Detroit, MI
Phoenix Theatres  Laurel Park Place
17310 Laurel Park Drive North
Livonia, MI 48152
12th Oct, Fri 2.30 pm, 9.20 pm
13th Oct, Sat 2.30 pm, 9.20 pm
14th Oct, Sun 2.30 pm, 9.20 pm
15th Oct, Mon 2.30 pm, 9.20 pm
16th Oct, Tue 2.30 pm, 9.20 pm
17th Oct, Wed 2.30 pm, 9.20 pm
18th Oct, Thu 2.30 pm, 9.20 pm
Ficus

Nani Vadlamudi
3145562614

Srini 6038649999
Atlanta, GA
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
Ph: 7705186309
12th Oct, Fri 7:15 pm, 10:35 pm
13th Oct, Sat 12:10 pm, 3:45 pm, 7:20 pm, 11:00 pm
14th Oct, Sun 12:50 pm, 4:30 pm, 8:15 pm
15th Oct, Mon 8:10 pm
16th Oct, Tue 8:10 pm
17th Oct, Wed 8:10 pm
18th Oct, Thu 8:10 pm
Ficus

Suresh Peddi
404 281 8934
Atlanta, GA
Big Cinemas Peachtree 8
6135 Peachtree Pkwy Norcross, GA 30092 Phone: 770-448-7002
12th Oct, Fri 6.50 pm, 10.35 pm
13th Oct, Sat 12.35 pm, 6.50 pm, 10.35 pm
14th Oct, Sun 1.15 pm, 7.30 pm
15th Oct, Mon 7.35 pm
16th Oct, Tue 4.30 pm
17th Oct, Wed 7.35 pm
18th Oct, Thu 4.30 pm
Ficus

Suresh Peddi 
404 281 8934
Dallas, TX
Hollywood
8505 Walton Blvd, Irving, TX 75063
12th Oct, Fri 2.30 pm, 6.30 pm, 10.15 pm
13th Oct, Sat 2.30 pm, 6.30 pm, 10.15 pm
14th Oct, Sun 1.30 pm, 5.00 pm, 8.30 pm
15th Oct, Mon 1.30 pm, 5.00 pm, 8.30 pm
16th Oct, Tue 1.30 pm, 5.00 pm, 8.30 pm
17th Oct, Wed 1.30 pm, 5.00 pm, 8.30 pm
18th Oct, Thu 1.30 pm, 5.00 pm, 8.30 pm
Ficus

512 791 5747;
(404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
Houston,TX
FunAsia - Bollywood Cinema 6
2703 Hwy 6 S
Houston, TX 77082
12th Oct, Fri 6.30 pm, 9.45 pm
13th Oct, Sat 2.30 pm, 6.30 pm, 9.45 pm
14th Oct, Sun 2.30 pm, 6.30 pm, 9.45 pm
15th Oct, Mon 7.30 pm
17th Oct, Wed 7.30 pm
Ficus

678 528 2311;
512 791 5747
Austin,TX
CineMark
TinselTown 17 Stassney  5501 IH-35,
Austin, TX 78744
www.CineMark.com
12th Oct, Fri 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
13th Oct, Sat 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
14th Oct, Sun 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
15th Oct, Mon 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
16th Oct, Tue 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
17th Oct, Wed 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
18th Oct, Thu 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
RK Nallam 
512-775-4199
Hotline no. 512 219 8989 
512 326 4408
Chicago, IL
BIG Cinemas Golf Glen 5,
9180 W. Golf Rd
Niles IL - 60714
Phone: (847) 299-2366
12th Oct, Fri 1.10 pm, 7.20 pm, 10.30 pm
13th Oct, Sat 1.10 pm, 7.20 pm, 10.30 pm
14th Oct, Sun 1.00 pm, 8.05 pm
15th Oct, Mon 1.00 pm, 8.15 pm
16th Oct, Tue 1.00 pm, 8.15 pm
17th Oct, Wed 1.00 pm, 8.15 pm
18th Oct, Thu 1.00 pm, 8.15 pm
Ficus

678 528 2311;
512 791 5747
Los Angeles - Artesia
NAZ8 Artesia
6440 E: South StreetLakewood, CA
Phone: 562-866-1992
12th Oct, Fri 10.00 pm
13th Oct, Sat 4.00 pm, 7.00 pm, 10.00 pm
14th Oct, Sun 4.00 pm
Ficus

Vijayakumar Vattikuti 
619-218-0543
Los Angeles - Corona
Phoenix Big CinemasDos Lagos Stadium 15
2710 Lakeshore Drive  Corona, CA 92883
Phone: 951-603-0967
12th Oct, Fri 11.00 am, 2.45 pm, 6.45 pm, 10.30 pm
13th Oct, Sat 10.55 am, 2.45 pm, 6.40 pm, 10.30 pm
14th Oct, Sun 1.05 pm, 4.50 pm, 8.35 pm
15th Oct, Mon 1.05 pm, 4.50 pm, 8.35 pm
16th Oct, Tue 1.05 pm, 4.50 pm, 8.35 pm
17th Oct, Wed 1.05 pm, 4.50 pm, 8.35 pm
18th Oct, Thu 1.05 pm, 4.50 pm, 8.35 pm
 
Digital Screening
Ficus

Vijayakumar Vattikuti  
619-218-0543
San Diego, CA
UltraStar Cinemas,
13475 Poway Road, Poway, CA 92064
Ph:858 679 3887
14th Oct, Sun 2.30 pm


Digital Screening
Ficus
 
Vijayakumar Vattikuti  
619-218-0543
Merriam, KS
Tinseltown 20
5500 Antioch
Merriam, Kansas City  66202
12th Oct, Fri 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
13th Oct, Sat 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
14th Oct, Sun 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
15th Oct, Mon 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
16th Oct, Tue 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
17th Oct, Wed 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
18th Oct, Thu 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
Ficus

678 528 2311;
512 791 5747
Minneapolis, MN
Brookdale 8 Cinemas
5810 Shinglecreek pkwy Brooklyn Center MN-55430
Contact: Sankar Bandi at 507-358-1319
12th Oct, Fri 9.10 pm
13th Oct, Sat 6.45 pm, 9.20 pm
14th Oct, Sun 3.45 pm
Ficus

507 358 1319;
651 398 7400
Portland, OR
Cornelius 9 Cinemas
200 N,26th Avenue,
Cornelius , OR : 97113
12th Oct, Fri 4.00 pm, 9:15 pm
13th Oct, Sat 4.00 pm, 9:15 pm
14th Oct, Sun 4.00 pm, 9:15 pm
15th Oct, Mon 4.00 pm, 9:15 pm
16th Oct, Tue 4.00 pm, 9:15 pm
17th Oct, Wed 4.00 pm, 9:15 pm
Ficus
Ravi 503 208 2259,
503 330 3821
Sacramento, CA
Century Folsom 14
201 Iron Point Rd.
Folsom, CA  95630
12th Oct, Fri 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
13th Oct, Sat 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
14th Oct, Sun 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
15th Oct, Mon 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
16th Oct, Tue 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
17th Oct, Wed 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
18th Oct, Thu 1.30 pm, 5.30 pm, 9.30 pm
Ficus

Bhaskar Konatham
678 296 4993                                   
Seattle, WA
Roxy cinema in Renton
25 , S Grady Way  Renton , WA-98057
12th Oct, Fri 8.00 pm
13th Oct, Sat 4.00 pm, 8.00 pm
14th Oct, Sun 2.30 pm, 6.00 pm
Ficus

425.881.6925
Nashville,TN
Malco Rocxy Cinemas
100 Movie Row,Smyrna,TN - 37167
TBA Ficus

Raj - 256 797 1191
www.USHungama.us
Louisville, KY
Louisville  (Shelbyville),KY
Rave Stony BrookK 20,
2745 S.Hurstbourna Parkway,
Louisville, KY
13th Oct, Sat 2.00 pm Ficus
Raj - 256 797 1191
Hoover,(Birmingham), AL
Rave Patton Creek 15
4450 Creekside Ave.
Hoover, AL 35244
14th Oct, Sun 2.00 pm Ficus
Raj - 256 797 1191
Raligh, NC
Regal Crossroads Stadium 20 - 501 Caitboo Ave , Cary, NC 27511

12th Oct, Fri 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
13th Oct, Sat 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
14th Oct, Sun 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
15th Oct, Mon 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
16th Oct, Tue 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
17th Oct, Wed 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm
18th Oct, Thu 2.00 pm, 6.20 pm, 10.00 pm

Ficus

Hari 703 598 5980
Krishna 336 609 1755

Charlotte, NC
Ayrsley Grand Cinemas 14,
9110 Kings Parade Blvd,
Charlotte, NC- 28273
http://kennymahtani.com
http://www.ayrsleycinemas.com/
Ph: 980-297-7540
12th Oct, Fri 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
13th Oct, Sat 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
14th Oct, Sun 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
15th Oct, Mon 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
16th Oct, Tue 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
17th Oct, Wed 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
18th Oct, Thu 2.00 pm, 5.30 pm, 9.00 pm
Ficus

Hari 703 598 5980
Krishna 336 609 1755
Greensboro, NC
Carousel Cinemas,
1305 Battleground Ave,
Greensboro, NC - 27408
http://www.triadmovie.com/
14th Oct, Fri 9:10 pm
15th Oct, Sat 2:20 pm
Ficus

Sri 336-791-4353,
Sai 336-252-8701
Omaha, NE
20 Grand Cinema
14304 West Maple Road,
Omaha, NE - 68116
12th Oct, Fri 9.00 pm Rajasekhar
402-707-7752
West Des monis, IA
Cinemark W. Des Moines Jordan Creek
101 Jordan Creek Pkwy
# 2000  West Des Moines, IA 50266
12th Oct, Fri 9.20 pm
13th Oct, Sat 3.20 pm, 9.20 pm
Srinivas
515 770 4057
Jacksonville, FL

Cinemark Tinseltown 20
4535 Southside Blvd,
Jacksonville, FL 32216
12th Oct, Fri 9.20 pm
13th Oct, Sat 3.20 pm, 9.20 pm
14th Oct, Sun 3.30 pm

Ficus
Anil Yarlagadda
941-735-2428

Miami, FL     
Cinemark Paradise 24
15599 Sheridan Street
Davie, FL -33331
12th Oct, Fri 9.20 pm
13th Oct, Sat 3.20 pm, 9.20 pm
Ficus

Ganesh
856 383 3355
Pittsburgh, PA
Phoenix Big Cinemas Chartiers Valley Stadium 18;
1025 Washington Pike
Bridgeville, PA
12th Oct, Fri 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
13th Oct, Sat 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
14th Oct, Sun 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
15th Oct, Mon 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
16th Oct, Tue 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
17th Oct, Wed 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
18th Oct, Thu 1.05 pm, 4.50 pm, 8.30 pm
Ficus

Nani Vadlamudi
314 556 2614
Srini Gorla
603 864 9999
Columbus, OH
The screens at the continent
6360 Busch Blvd,
Columbus, OH 43229 
12th Oct, Fri 9.00 pm
13th Oct, Sat 9.00 pm
Ficus
Nani Vadlamudi
3145562614
Srini 6038649999
Cine Starz
Central Parkway Mall,
377 Burnhamthrope Road East, Mississaauga
12th Oct, Fri 9.00 pm
13th Oct, Sat 9.15 pm
14th Oct, Sun 3.40 pm
TVC movies @
647 248 2402,
647 979 8171
   
 

Watch Videos:  Suriya and Kajal Get Chatty
Selvaraghavan turns producer

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.