1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Thalaivaa all set to release in USA Check Showtimes

IndiaGlitz [Saturday, August 17, 2013]
Comments
State & Theater Date Time Online Ticketing
California
Towne 3
1433 The Alameda,
San Jose, CA 95126
16-Aug 4:30 PM 7:45 PM 10:50 PM www.towne3.com
17-Aug 1:30 PM 4:30 PM 7:45 PM 10:50 PM
18-Aug 1:30 PM 4:30 PM 7:45 PM
19-Aug 4:45 PM 8:00 PM
20-Aug 4:45 PM 8:00 PM
21-Aug 4:45 PM 8:00 PM
22-Aug 4:45 PM 8:00 PM
Serra Theaters
200 SERRA WAY #37, MILPITAS, CA 95035
16-Aug 5:00 PM 8:00 PM www.serratheaters.com
17-Aug 11:00 AM 2:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
18-Aug 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM 
19-Aug 5:00 PM 8:00 PM 
20-Aug 8:00 PM
21-Aug 5:00 PM
Big Cinemas Fremont 7
39160 Paseo Padre Pkwy, Fremont, CA 94538
www.movietickets.com
16-Aug 3:05 PM 6:40 PM 10:40 PM
17-Aug 1:00 PM 5:00 PM 9:00 PM
18-Aug 2:00 PM 6:30 PM
19-Aug 4:00 PM 8:00 PM
20-Aug 4:00 PM 8:00 PM
21-Aug 4:00 PM 8:00 PM
22-Aug 4:00 PM 8:00 PM
Century Stadium 25
and XD 1701 W. Katella Ave., Orange, CA 92867
www.cinemark.com
16-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
17-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
18-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
19-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
20-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
21-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
22-Aug 11:40 AM 3:15 PM 6:50 PM 10:25 PM
Digiplex Poway
13475 Poway Road,
Poway CA 92064
www.digiplexdest.com
16-Aug 7:00 PM
17-Aug 7:00 PM
18-Aug 7:00 PM
19-Aug 7:00 PM
20-Aug 7:00 PM
21-Aug 7:00 PM
22-Aug 7:00 PM
Connecticut
Digiplex Bloomington
863 Park Avenue,
Bloomfield, CT 06002
www.imoviecafe.com
16-Aug 6:15 PM
17-Aug 6:15 PM
18-Aug 6:15 PM
19-Aug 9:15 PM
20-Aug 9:15 PM
21-Aug 9:15 PM
Florida
Villagio Cinemas
11778 N Dale Marby Hwy, Tampa FL 33618
16-Aug 9:45 PM www.forindians.com
17-Aug 9:45 PM
18-Aug 7:30 PM
19-Aug 7:30 PM
20-Aug 7:30 PM
21-Aug 7:30 PM
22-Aug 7:30 PM
Georgia
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy, Rosewell, GA 30076
www.navrangtheaters.net
770-518-6309
16-Aug 4:00 PM, 7:00 PM,10:00 PM
17-Aug 1:00 PM,4:00PM.7:00PM,10:00 PM
18-Aug 3:00 PM,6:00PM,9:00PM
19-Aug 7:30 PM
20-Aug 7:30 PM
21-Aug 7:30 PM
22-Aug 7:30 PM
Illinois
Big Cinemas Golf Glen Stadium 5
9180 West Golf Road,
Niles, IL 60714
www.movietickets.com
Raghu @ 815 955 7794
16-Aug 12:40 PM 4:00 PM 7:20 PM 10:40 PM
17-Aug 12:40 PM 4:00 PM 7:20 PM 10:40 PM
18-Aug 1:20 PM 5:00 PM 8:20 PM
19-Aug 1:20 PM 5:00 PM 8:20 PM
20-Aug 1:20 PM 5:00 PM 8:20 PM
21-Aug 1:20 PM 5:00 PM 8:20 PM
22-Aug 1:20 PM 5:00 PM 8:20 PM
Cinemark @ seven bridges IMAX
6500 Route 53, Woodridge, IL 60517
16-Aug 11:05 AM www.movietickets.com
Raghu @ 815 955 7794
17-Aug 11:05 AM
18-Aug 11:05 AM
19-Aug 11:05 AM
20-Aug 11:05 AM
21-Aug 11:05 AM
22-Aug 11:05 AM
Massachusetts
Apple Cinemas -
Fresh Pond Mall
168 Alewife Brook
Parkway Cambridge, MA
www.imoviecafe.com
16-Aug 3:30 PM
17-Aug 3:30 PM
18-Aug 3:30 PM
19-Aug 3:30 PM
20-Aug 3:30 PM
21-Aug 3:30 PM
22-Aug 3:30 PM
Michigan
Cinemark Movies 16
28600 Dequindre,
Warren, MI 48092
www.jollyhits.com
16-Aug 2:00 PM 6:05 PM 9:30 PM
17-Aug 11:15 AM 2:40 PM 6:05 PM 9:30 PM
18-Aug 11:15 AM 2:40 PM 6:05 PM 9:30 PM
19-Aug 2:00 PM 6:05 PM 9:30 PM
20-Aug 2:00 PM 6:05 PM 9:30 PM
21-Aug 2:00 PM 6:05 PM 9:30 PM
22-Aug 2:00 PM 6:05 PM 9:30 PM
Minnesota
Brookdale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek Pkwy, Brooklyn Center
MN-55430
www.brookdale
cinemas.com
16-Aug 6:15 PM
17-Aug 3:20 PM 9:15 PM
18-Aug 6:30 PM
19-Aug 4:00 PM
20-Aug 4:00 PM
21-Aug 6:45 PM
22-Aug 6:45 PM
New Jersey
Big Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Road,
Edison, NJ 08820
    www.movietickets.com
16-Aug 2:50 PM 6:40 PM 10:30 PM
17-Aug 11:00 AM 2:50 PM 6:40 PM 10:30 PM
18-Aug 1:05 PM 5:00 PM 8:40 PM
19-Aug 5:10 PM 9:00 PM
20-Aug 5:10 PM 9:00 PM
21-Aug 5:10 PM 9:00 PM
22-Aug 5:10 PM 9:00 PM
North Carolina
Park Place 16
9525 Chapel Hill Rd, Morrisville, NC 27560
www.carmike.com
16-Aug 2:30 PM 6:15 PM 9:45 PM
17-Aug 2:30 PM 6:15 PM 9:45 PM
18-Aug 2:30 PM 6:15 PM 9:45 PM
19-Aug 1:00 PM 4:45 PM 8:15 PM
20-Aug 1:00 PM 4:45 PM 8:15 PM
21-Aug 1:00 PM 4:45 PM 8:15 PM
22-Aug 1:00 PM 4:45 PM 8:15 PM
Ohio
Screens at the Continent
6360 Busch Blvd,
Columbus OH 43229
www.jollyhits.com
16-Aug 9:00 PM
17-Aug 6:00 PM
18-Aug 3:00 PM
Digiplex Solon Cinema 16
6185 Enterprise Parkway, Solon, OH 44139
www.digiplexdest.com
16-Aug 6:30 PM 10:00 PM
17-Aug 6:30 PM 10:00 PM
18-Aug 6:30 PM 10:00 PM
19-Aug 6:30 PM 10:00 PM
20-Aug 6:30 PM 10:00 PM
21-Aug 6:30 PM 10:00 PM
22-Aug 6:30 PM 10:00 PM
AMC Westchester 18
9415 Civic Center Blvd, Westchester, OH
16-Aug 3:50 PM 7:25 PM 11:00 PM www.fandango.com
17-Aug 3:50 PM 7:25 PM 11:00 PM
18-Aug 3:50 PM 7:25 PM 10:30 PM
19-Aug 3:50 PM 7:25 PM 10:30 PM
20-Aug 3:50 PM 7:25 PM 10:30 PM
21-Aug 3:50 PM 7:25 PM 10:30 PM
22-Aug 3:50 PM 7:25 PM 10:30 PM
Oregon
Cornelius Stadium Cinemas
200 North 26th, 
Cornelius, OR
www.actvtheaters.com
16-Aug 9:20 PM
17-Aug 9:20 PM
Pennsylvania
CarMike 12
110 Upland Square Dr, Pottsgrove, PA
www.carmike.com
16-Aug 6:00 PM 9:00 PM
17-Aug 6:00 PM 9:00 PM
18-Aug 6:00 PM 9:00 PM
19-Aug 6:00 PM 9:00 PM
20-Aug 6:00 PM 9:00 PM
21-Aug 6:00 PM 9:00 PM
22-Aug 6:00 PM 9:00 PM
CarMike 10
700 Fort Couch Rd,
Pittsburgh PA
www.carmike.com
16-Aug 9:35 PM
17-Aug 9:35 PM
18-Aug 9:35 PM
19-Aug 9:35 PM
20-Aug 9:35 PM
21-Aug 9:35 PM
22-Aug 9:35 PM
Texas
Cinemark Tinseltown 16
5501 S I-35  Austin,
TX 78744
16-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM www.movietickets.com
17-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
18-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
19-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
20-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
21-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
22-Aug 12:15 PM 4:00 PM 8:10 PM
Cinemark Movies 16
5603 NW Loop 410,
San Antonio, TX 78229
www.movietickets.com
16-Aug 9:30 PM
17-Aug 9:30 PM
18-Aug 9:30 PM
19-Aug 9:30 PM
20-Aug 9:30 PM
21-Aug 9:30 PM
22-Aug 9:30 PM
Yorktown 15
15900 Yorktown
Crossing Dr, Houston TX 77084
www.fandango.com
16-Aug 6:15 PM
17-Aug 6:15 PM
18-Aug 5:00 PM
19-Aug 5:00 PM
20-Aug 5:00 PM
21-Aug 5:00 PM
22-Aug 5:00 PM
Hollywood Mccarthur
Theaters
8505 Walton Blvd,
Irving, TX 75063
www.fandango.com
16-Aug 2:45 PM 6:15 PM 9:45 PM
17-Aug 2:45 PM 6:15 PM 9:45 PM
18-Aug 1:30 PM 5:00 PM 8:30 PM
19-Aug 1:30 PM 5:00 PM 8:30 PM
20-Aug 1:30 PM 5:00 PM 8:30 PM
21-Aug 1:30 PM 5:00 PM 8:30 PM
22-Aug 1:30 PM 5:00 PM 8:30 PM
Virginia
Big Cinemas Lohemann's
7291 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042
www.movietickets.com
16-Aug 6:25 PM 9:45 PM
17-Aug 12:00 PM 6:25 PM 9:45 PM
18-Aug 1:00 PM 7:45 PM
19-Aug 7:45 PM
20-Aug 7:45 PM
21-Aug 7:45 PM
22-Aug 7:45 PM
Washington
Roxy Cinemas
Renton, VA
17-Aug 5:00 PM
18-Aug 3:00 PMMrs Rai Bachchan Returns to Silver Screen

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.