1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. മലയാളം
  4. Hindi
  5. Tamil
  6. Telugu
  7. Malayalam
  8. Kannada

Eega 3rd Week Schedule USA

IndiaGlitz [Friday, July 20, 2012]
Comments

City Show Timings Contact info
Freemont, CA
Big Cinemas Fremont 7
39160 Paseo Padre Pkwy
Fremont, CA -94538
Phone:(510) 795-1096
Fri, Jul 20th 3:20, 6:45, 10:15
Sat, Jul 21st 12:15, 3:40, 7:05, 10:20
Sun, Jul 22nd 1:20, 4:40, 8:10
Mon, Jul 23rd 4:20, 8:15
Tue, Jul 24th 4:20, 8:15
Wed, Jul 25th 4:20, 8:15
Thu, Jul 26th 4:20, 8:15
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
San Jose, CA 
IMC6
Big Cinemas Towne 3
1433 The Alameda,
San Jose, CA- 95126
Fri, Jul 20th 4:15, 7:20, 10:30
Sat, Jul 21st 1:00, 4:15, 7:20, 10:30
Sun, Jul 22nd 1:00, 4:15, 7:20
Mon, Jul 23rd 4:15, 7:20
Tue, Jul 24th 4:15, 7:20
Wed, Jul 25th 4:15, 7:20
Thu, Jul 26th 4:15, 7:20
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Milpitas, CA
Serra Theaters200
SERRA WAY #37,
MILPITAS , CA 95035
Phone: (408) 935-9674
  Ficus
404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
North Bergen, NJ
Big Cinemas Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Phone: (201) 865-6133
Stadium Seating with DTS Sound system
Fri, Jul 20th 12:10, 3:30, 6:40, 9:50
Sat, Jul 21st 12:10, 3:30, 6:40, 9:50
Sun, Jul 22nd 12:10, 3:30, 6:40, 9:50
Mon, Jul 23rd 1:40, 5:10, 8:40
Tue, Jul 24th 1:40, 5:10, 8:40
Wed, Jul 25th 1:40, 5:10, 8:40
Thu, Jul 26th 1:40, 5:10, 8:40
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
East Windsor, NJ 
Multiplex Cinemas at Town Center
319 Route 130 North
East Windsor, NJ 08520
Fri, Jul 20th 7pm, 10pm
Sat, Jul 21st 4pm, 7pm, 10pm
Sun, Jul 22nd 4pm, 7pm, 10pm
Mon, Jul 23rd 8:30pm
Tue, Jul 24th 8:30pm
Wed, Jul 25th 8:30pm
Thu, Jul 26th 8:30pm
Ficus
908-462-2831
Edison, NJ
Big Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Rd
Edison, NJ 08820
Phone: (732) 548-2300
Fri, Jul 20th 3:30, 4:30, 6:45, 7:45, 10:00, 11:00
Sat, Jul 21st 12:15, 1:15, 3:30, 4:30, 6:45, 7:45, 10:00, 11:00
Sun, Jul 22nd 1:00, 2:00, 4:15, 5:15, 7:30, 8:30
Mon, Jul 23rd 4:15, 5:15, 7:30, 8:30
Tue, Jul 24th 4:15, 5:15, 7:30, 8:30
Wed, Jul 25th 4:15, 5:15, 7:30, 8:30
Thu, Jul 26th 4:15, 5:15, 7:30, 8:30
Ficus
Ph:  (404) 630-1225;
678 296 4993;
678 296 5882
Boston
Fresh Pond,
168 Alewife Brook Parkway
Cambridge, MA
July 19th, Thu 9:45 PM
July 20th, Fri 9:45PM
July 21st, Sat 3:45PM
July 22nd, Sun 9:45PM
July 23rd, Mon 9:45PM
July 24th, Tue 9:45PM
July 25th, Wed 9:45PM
July 26th, Thu 9:45PM
Ficus
617-401-7788
818-814-6342
Connecticut, CT
Connecticut - Bloomfield
(Bloomfield 8 Cinemas -
863 Park Avenue,
Bloomfield, CT - 06002 )
July 19th, Thu 6:45 PM
July 20th, Fri 10:20PM
July 21st, Sat 2:10 PM; 10:15 PM July 22nd, Sun 2:10 PM; 10:15 PM
July 24th, Tue 12:45PM; 6:45PM
July 26th, Thu 12:45PM; 6:45PM
Ficus
617-401-7788
818-814-6342
Virginia
Worldgate 9 Theatres
13025 Worldgate Drive
Herndon , VA 20170
  Ficus
Srikanth:  847 890 1500
Detroit, MI
Phoenix Theatres  Laurel Park Place
17310 Laurel Park Drive North
Livonia, MI 48152
Fri, Jul 20th 9:40pm
Sat, Jul 21st 9:40pm
Sun, Jul 22nd 9:40pm
Mon, Jul 23rd 9:40pm
Tue, Jul 24th 9:40pm
Wed, Jul 25th 9:40pm
Thu, Jul 26th 9:40pm
Ficus
 314 556 2614 ,
404 429 5001,
732 889 4446
Atlanta
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
Ph: 7705186309
Fri 7/20/2012  4:30 PM 7:30 PM  10:30 PM 
Sat 7/21/2012  1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM  10:30 PM
Sun 7/22/2012  1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM  10:30 PM
Mon 7/23/2012  8:00 PM  
Tue 7/24/2012  8:00 PM  
Wed 7/25/2012  8:00 PM  
Thu 7/26/2012  8:00 PM 
Ficus
(404) 630-1225 ;
(404) 372-7676
Atlanta
Big Cinemas Peachtree 8
6135 Peachtree Pkwy Norcross,
GA 30092
Phone: 770-448-7002
Fri, Jul 20th 4:00, 7:15, 10:30
Sat, Jul 21st (12:45), 4:00, 7:15, 10:30
Sun, Jul 22nd (1:30), 4:45, 8:00
Mon, Jul 23rd (1:30), 4:45, 8:00
Tue, Jul 24th (1:30), 4:45, 8:00
Wed, Jul 25th (1:30), 4:45, 8:00
Thu, Jul 26th (1:30), 4:45, 8:00
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Dallas - Hollywood
Hollywood
8505 Walton Blvd, Irving,
TX 75063
  Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Houston, TX
FunAsia - Bollywood Cinema 6
2703 Hwy 6 S
Houston, TX 77082
Ficus
832 265 2516
Austin, TX
 CineMark
 TinselTown 17 Stassney
 5501 IH-35, Austin, TX 78744
July 20th, Fri 12.45 3:50 pm; 6:55 pm; 10:00 pm
July 21st, Sat 12.45 3:50 pm; 6:55 pm; 10.00 pm
July 22nd, Sun 12:45 3:50pm; 6:55 pm; 10:00 pm
July 23rd, Mon 12.45 3:50pm; 6:55 pm; 10.00 pm
July 24th, Tue 12.45 3:50 pm; 6:55 pm; 10:00 pm
July  25th Wed 12.45 3:50 pm; 6:55 pm; 10.00 pm
July 26th  Thu 12.45 3:50 pm; 6:55 pm; 10.00 pm
RK Nallam 
Phone: 512-775-4199
Hotline no. 512 219 8989
512 326 4408
Chicago, IL
BIG Cinemas Golf Glen 5,
9180 W. Golf Rd
Niles IL - 60714
Phone: (847) 299-2366
Fri, Jul 20th 12:50, 4:15, 7:30, 10:25
Sat, Jul 21st 12:50, 4:15, 7:30, 10:25
Sun, Jul 22nd 1:10, 4:40, 8:10
Mon, Jul 23rd 1:10, 4:40, 8:10
Tue, Jul 24th 1:10, 4:40, 8:10
Wed, Jul 25th 1:10, 4:40, 8:10
Thu, Jul 26th 1:10, 4:40, 8:10
Ficus
630 414 7889
Los Angeles - Artesia    
NAZ8 Artesia  6440
E: South StreetLakewood, CA
Phone:  562-866-1992
20th July - Fri - 7.45pm
21st July - Sat - 4.00 pm
22nd July - Sun - 6.00 pm
 
Last 4 shows at Artesia
Ficus
619-218-0543
Los Angeles - Corona    
Phoenix Big Cinemas
Dos Lagos Stadium 15  2710
Lakeshore DriveCorona, CA 92883
Phone: 951-603-0967
19th July - Thur - 1.00 pm, 4.30 pm, 8.00 pm
20th July - Fri - 12.10 pm, 7.00 pm
21st July - Sat - 12.10 pm, 7.00 pm
22nd July - Sun - 12.10 pm, 7.00 pm
23rd July, Mon to 26th July, Thur - 12.10 pm, 7.00pm
 
Digital Screening
Ficus
San Diego
UA Horton Plaza 14 - 475
Horton Plaza, San Diego,
CA 92101
Fri, Jul 20th 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Sat, Jul 21st 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Sun, Jul 22nd 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Mon, Jul 23rd 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Tue, Jul 24th 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Wed, Jul 25th 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Thu, Jul 26th 11:50a 2:55p 6:15p 9:20p
Ficus
Kansas city, KS
Cinemark 20
5500 Antioch
Merriam, KS  66202
Fri, Jul 20th 9pm
Sat, Jul 21st 9pm
Sun, Jul 22nd 9pm
Mon, Jul 23rd 9pm
Tue, Jul 24th 9pm
Wed, Jul 25th 9pm
Thu, Jul 26th 9pm
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882 ,
(404) 372-7676
MINNEAPOLIS
Brookdale 8 Cinemas 5810
Shinglecreek pkwy Brooklyn Center
MN-55430
Fri July 20th @ 7:00p
Sat July 21th @ 3:45p 9:00p
Sun July 22th @ 2:35p 5:15p
Mon July 23th through Thur July 27th @ 5:45p
Ficus
507 358 1319 ;
651 398 7400
Indianapolis
Georgetown 14 Cinemas, 
3898 Lafayette RdIndianapolis, 
IN  46254
Fri, Jul 20th 9pm  (Don't miss, last show) Ficus
317 529 6799
Tempe, AZ
Tempe cinemas  Friday 7/20 -  Tempe cinemas  @ 9:30 pm TEL:HOTLINE 480-414-9633
 JAYARAM 480-221-3735
Miami, FL
Regal Sawgrass Stadium 23 - 2600
Northwest 136th Avenue,
Sunrise, FL 33323,
(954) 846-1707
Fri, Jul 20th 4:05p
Sat, Jul 21st 4:05p
Sun, Jul 22nd 4:05p
Mon, Jul 23rd 4:05p
Tue, Jul 24th 4:05p
Wed, Jul 25th 4:05p
Thu, Jul 26th 4:05p
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
New Orleans, LA
HOLLYWOOD CINEMAS 7,
1312 WEST AIRLINNE HIGHWAY,
RIVERLANDS SHOPPING CENTER,
BEHIND CAPITAL ONE BANK LAPLACE,
LOUISIANA 70068
THEATRE PHONE NUMBERS:
(985)-652-6700 OR (985)-652-4691 OR 
(985)-652-4683
Fri, Jul 20th 9:45pm        Sat July 21st 9:45pm
Sun July 22nd  5:30pm
Mandava - 504 287 5859
Sacramento,CA    
Century Folsom 14
261 Iron Point Rd.
Folsom, CA  95630
Fri, Jul 20th 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Sat, Jul 21st 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Sun, Jul 22nd 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Mon, Jul 23rd 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Tue, Jul 24th 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Wed, Jul 25th 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Thu, Jul 26th 9:35a 12:40p 3:45p 6:50p 9:55p
Ficus
Bhaskar Konatham - 678 296 4993
Seattle, WA    
Roxy cinema in Renton.25,
S Grady WayRenton ,
WA-98057
Fri 20th July - 8 PM
Sat 21st july - 5 PM
Sun 22nd July - 3 PM
Ficus
425.881.6925
Denver, CO
Century Aurora14300
East Alameda Ave.
Aurora, CO  80012
Fri, Jul 20th 9pm
Sat, Jul 21st 9pm
Sun, Jul 22nd 9pm
Mon, Jul 23rd 9pm
Tue, Jul 24th 9pm
Wed, Jul 25th 9pm
Thu, Jul 26th 9pm
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Raligh, NC
770 Cary Towne Blvd, Cary,
NC 27513
Ph:919 463 9959
Fri, July 20 th @  3:30, 9:30
Sat, July 21 st @ 3:30, 9:30
Sun, July 22 nd @ 9:30
Ficus
336-791-4353;
336-408-6198
West Des monis
101 Jordan Creek Pkwy # 2000,
West Des Moines, IA 50266,
(515) 267-8981
Fri, Jul 20th 9pm
Sat, Jul 21st 9pm
Sun, Jul 22nd 9pm
Mon, Jul 23rd 9pm
Tue, Jul 24th 9pm
Wed, Jul 25th 9pm
Thu, Jul 26th 9pm
Ficus
Srinivas - 515 770 4057
Columbus, OH
The screens at the continent
6360 Busch Blvd, Columbus,
OH 43229 
Fri, Jul 20th 9pm ;  Sat, Jul 21st 6pm Ficus
314 556 2614
603 864 9999
Cincinnati, OH 
Rave Motion Pictures West Chester
18 - 9415 Civic Centre Blvd,
West Chester, OH 45069, 
(513) 463-2316
Fri, Jul 20th 1:05p 10:10p
Sat, Jul 21st 1:05p 10:10p
Sun, Jul 22nd 1:05p 10:10p
Mon, Jul 23rd 1:05p 10:10p
Tue, Jul 24th 1:05p 10:10p
Wed, Jul 25th 1:05p 10:10p
Thu, Jul 26th 1:05p 10:10p
Ficus
314 556 2614
603 864 9999
Rogers, AR
Malco Rogers Towne Cinema -
621 North 46th Street,
Rogers, AR 72756,  (479) 631-5865
Fri, Jul 20th 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Sat, Jul 21st 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Sun, Jul 22nd 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Mon, Jul 23rd 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Tue, Jul 24th 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Wed, Jul 25th 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Thu, Jul 26th 12:55p 3:55p 6:55p 10:05p
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Pittsburgh, PA
CINEMARK GALLERIA
AT PITTSBURGH MILLS; 
425 Pittsburgh Mills Circle,
Tarentum, PA 15084
P:724-274-0155 
Fri, Jul 20th 9pm
Sat, Jul 21st 9pm
Sun, Jul 22nd 9pm
Mon, Jul 23rd 9pm
Tue, Jul 24th 9pm
Wed, Jul 25th 9pm
Thu, Jul 26th 9pm
Ficus 
314 556 2614,
603 864 9999
   
 

Watch Eega Trailers
Big B Sallu Bebo PiggyChops served legal notice

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.