1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Saarocharu US 2nd week schedules

IndiaGlitz [Friday, December 28, 2012]
Comments

City

Date/Timings

Exhibitor

Edison, NJ
BIG Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Rd, Edison
NJ 08820
Ph: 732-548-2300
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
Noon,3.15pm,6.30pm,10.00pm
Dec 29th , Sat
Noon,3.15pm,6.30pm,10.00pm
Dec 30th , Sun
Noon,3.15pm,6.30pm,10.00pm
Dec 31st , Mon
Noon,3.15pm,6.30pm
Jan 1st , Tue
1.15pm,4.45pm,8.15pm
Jan 2nd , Wed
5.15pm,8.20pm
Jan 3rd , Thu
5.15pm,8.20pm

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

North Bergen, NJ
BIG Cinemas
Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Ph: 201-865-1600
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
3.30pm,10.30pm
Dec 29th , Sat
3.30pm,10.30pm
Dec 30th , Sun
3.30pm,10.30pm
Dec 31st , Mon
3.30pm,10.10pm
Jan 1st , Tue
3.30pm,10.10pm
Jan 2nd , Wed
3.30pm,10.10pm
Jan 3rd , Thu
3.30pm,10.10pm

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

 

 

Herndon, VA
World gate Theaters,
Phoenix World gate 9
Theater
13025 World gate Drive
Herndon, VA 20170
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
7.00pm
Dec 29th , Sat
7.00pm
Dec 30th , Sun
7.00pm
Dec 31st , Mon
8.00pm
Jan 1st , Tue
8.00pm
Jan 2nd , Wed
8.00pm
Jan 3rd , Thu
8.00pm

Contact
Sanjay
703 349 2808

Milpitas, CA
Serra Theater
200 SERRA WAY #37
MILPITAS, CA 95035
Ph: 408 935 9674

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
2.15pm
Dec 29th , Sat
5.15pm
Dec 30th , Sun
5.15pm
Dec 31st , Mon
5.15pm

Contact:
Chetan:
(408) 784 9155
Pavan
(954) 621 5358
KLV: (408) 637 0143

Fremont, CA
Big Cinemas Fremont 7,
39160 Paseo Padre Pkwy,
Fremont,  CA-94538
Ph : 510 795-1096
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Dec 29th , Sat
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Dec 30th , Sun
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Dec 31st , Mon
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Jan 1st , Tue
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Jan 2nd , Wed
4.20pm,8.00pm
Jan 3rd , Thu
4.20pm,8.00pm

Contact:
Chetan: (408) 784 9155
Pavan: (954) 621 5358
KLV: (408) 637 0143

San Jose, CA
Towne 3
1433 The Alameda
San Jose, CA 95126
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
1:00pm,4.00pm,7.20pm,10.20pm
Dec 29th , Sat
1:00pm,4.00pm,7.20pm,10.20pm
Dec 30th , Sun
1:00pm,4.00pm,7.20pm,10.20pm
Dec 31st , Mon
1:00pm,4.00pm,7.20pm,10.20pm
Jan 1st , Tue
12:15pm,3.30pm,6.45pm,10.00pm
Jan 2nd , Wed
4.00pm,7.20pm
Jan 3rd , Thu
4.00pm,7.20pm

Contact:
Chetan: (408) 784 9155
Pavan: (954) 621 5358
KLV: (408) 637 0143

Dallas-Irving, TX
FunAsia-HollyWood
MacArthur Marketplace 16
8505 Walton Blvd
Irving TX 75063
Ph:972 401 3456
Digital Screening

Dec 28th , Fri
2:30pm
Dec 29th , Sat
2:30pm
Dec 30th , Sun
2:30pm
Dec 31st , Mon
2:30pm
Jan 1st , Tue
12:45pm

Contact:
Vinod
Ph: 630 890 8778

Austin, TX
Cinemark Tinsel Town 17
Stassney 5501 IH-35,
Austin, TX 78744
Digital Screening

  

Dec 28th , Fri
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm
Dec 29th , Sat
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm
Dec 30th , Sun
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm
Dec 31st , Mon
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm
Jan 1st , Tue
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm
Jan 2nd , Wed
12.30pm,3.35pm,6.35pm,9.10pm

BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Houston, TX
Fun Asia Bollywood 6 DTS
2703 Highway 6 S
Houston TX- 77082

 

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Atlanta, GA
Navrang Theaters 
10743 Alpharetta Hwy 
Roswell, GA 30076 
Ph: 7705186309 

 

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Atlanta, GA
Big Cinemas
Peachtree Cinemas
6135 Peachtree pkwy
Norcross, GA 30092.
Digital Screening

Tickets: $10 adults & $6 kids
Dec 28th , Fri
12.40pm,4.00pm,7.25pm,10.40pm
Dec 29th , Sat
12.40pm,4.00pm,7.25pm,10.40pm
Dec 30th , Sun
12.40pm,4.00pm,7.25pm,10.40pm
Dec 31st , Mon
12.40pm,4.00pm,7.25pm,10.40pm
Jan 1st , Tue
1.00pm,4.45pm,8.00pm
Jan 2nd , Wed
1.00pm,4.45pm,8.00pm
Jan 3rd, Thu
1.00pm,4.45pm,8.00pm

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Detroit, MI
Cinemark Movies 16
28600 Dequindre
Warren, MI  48092

Dec 28th , Fri
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Dec 29th , Sat
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Dec 30th , Sun
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Dec 31st , Mon
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Jan 1st , Tue
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Jan 2nd , Wed
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm
Jan 3rd, Thu
12.35pm,3.25pm,7.10pm,10.00pm

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Chicago, IL
Big Cinemas Golf Glen 5
9180 West Golf Road
Niles, IL-60714
Ph: 847 299 2402
Digital Screening

Dec 28th , Fri
1.00pm, 4.10pm, 7.25pm, 10.30pm
Dec 29th , Sat
1.00pm, 4.10pm, 7.25pm, 10.30pm
Dec 30th , Sun
1.00pm, 4.10pm, 7.25pm, 10.30pm
Dec 31st , Mon
1.00pm, 4.10pm, 7.25pm, 10.30pm
Jan 1st , Tue
1.00pm, 4.10pm, 7.25pm, 10.30pm
Jan 2nd , Wed
1.50pm,5.15pm,8.10pm
Jan 3rd, Thu
1.50pm,5.15pm,8.10pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

 

New Orleans, Louisiana
Hollywood Cinemas 7
1312 West Airline Highway,
River lands Shopping Center,
Laplace, Louisiana
70068
Ph 985 652 6700
Digital Screening

Dec 28th , Fri
8.00pm
Dec 29th , Sat
8.00pm
Dec 30th , Sun
8.00pm
Dec 31st , Mon
8.00pm
Jan 1st , Tue
8.00pm

 

 

Pittsburg, PA
Carmike Cinemas
700 Fort Couch Road, 
Pittsburgh, PA.
Ph: (412) 835-7700
Digital Screening
New Location 

TBD

Contact
BlueSky
Ph:732 586 0932
     510 996 8514

Cary /Raleigh, NC
Carmike Park Place 16
9525 Chapel Hill Road  Cary
NC 27513
Digital Screening

Dec 28th , Fri
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Dec 29th , Sat
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Dec 30th , Sun
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Dec 31st , Mon
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Jan 1st , Tue
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Jan 2nd , Wed
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm
Jan 3rd, Thu
12.30pm,3.30pm,6.30pm,9.30pm

Contact
Chandu
919 813 9999
Sukesh
919 813 9998

Minneapolis, MN
Brook dale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek Pkwy
Brooklyn Center, MN 55430
Digital Screening

Dec 28th , Fri
4.00pm,6.45pm,9.30pm
Dec 29th , Sat
1.10pm
Dec 30th , Sun
1.10pm
Dec 31st , Mon
1.10pm
Jan 1st , Tue
1.10pm
Jan 2nd , Wed
4.30pm
Jan 3rd, Thu
4.30pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

   
 

Watch Saarocharu Trailers
Gunde Jari Gallantayyide logo unveiled

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.