1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Ongolu Gittha USA & Canada First Week Schedule

IndiaGlitz [Friday, February 01, 2013]
Comments

City Show Timings Contact info
Chicago, IL
BIG Cinemas Golf Glen 5,
9180 W. Golf Rd
Niles IL - 60714
Phone: (847) 299-2366
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 4:10pm,
7pm, 10:25pm
Feb 2nd Sat 4:10pm,
7pm, 10:25pm
Feb 3rd Sun 8:10pm
Feb 4th Mon 8:10pm
Feb 5th Tue 8:10pm
Feb 6th Wed 8:10pm
Feb 7th Thu 8:10pm
Ficus
678-528-2311
512 791 5747
Freemont, CA
Big Cinemas Fremont 7 39160 Paseo Padre Pkwy Fremont, CA -94538
Phone:(510) 795-1096
Jan 31st Thu 8:30pm
(Premiere)
Ficus
Raman Sanchula
408 464 4788
San Jose, CA
IMC6
Big Cinemas Towne 3
1433 The Alameda,
San Jose, CA- 95126
Jan 31st Thu 8:30pm Ficus
Raman Sanchula
408 464 4788
Milpitas, CA
Serra Theaters 200 Serra Way #37,
Milpitas , CA 95035
Phone: (408) 935-9674
Jan 31st Thu 8pm, 11pm (Premiere)
Feb 1st Fri 8pm, 11pm
Feb 2nd Sat 5pm, 8pm,
11pm, 11:15pm
Feb 3rd Sun 2pm, 8pm
Feb 4th Mon 8pm
Feb 5th Tue 8pm
Feb 6th Wed 8pm
Ficus
Raman Sanchula
408 464 4788
North Bergen, NJ
Big Cinemas Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Phone: (201) 865-6133
Stadium Seating with DTS Sound system
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 3:20pm, 6:50pm, 10:10pm
Feb 2nd Sat 3:20pm, 6:50pm, 10:10pm
Feb 3rd Sun 3:20pm, 6:50pm
Feb 4th Mon 3:40pm, 7:00pm
Feb 5th Tue 3:40pm, 7:00pm
Feb 6th Wed 3:40pm, 7:00pm
Feb 7th Thu 3:40pm, 7:00pm
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Edison, NJ
Big Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Rd
Edison, NJ 08820
Phone: (732) 548-2300
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 3:30pm, 7pm, 10:30pm
Feb 2nd Sat 12pm, 3:30pm, 7pm, 10:30pm
Feb 3rd Sun 1pm, 4:30pm, 8pm
Feb 4th Mon 4:40pm, 8:10pm
Feb 5th Tue 4:40pm, 8:10pm
Feb 6th Wed 4:40pm, 8:10pm
Feb 7th Thu 4:40pm, 8:10pm
Ficus
(404) 630-1225 ;
678 296 4993;
678 296 5882
Boston, MA
Fresh Pond, 168 Alewife Brook Parkway
Cambridge, MA
  818-814-6342
Connecticut, CT
Connecticut - Bloomfield
(Bloomfield 8 Cinemas
863 Park Avenue,
Bloomfield, CT - 06002)
  818-814-6342
Rhode Island -Licoln, RI
East Providence 10 Cinemas,
60 Newport Ave, Rumford, RI
  818-814-6342
Herndon, VA
Worldgate 9 Theatres 13025 Worldgate Drive
Herndon , Virginia 20170
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12pm, 3:30pm, 7pm, 10:30pm
Feb 2nd Sat 12pm, 3:30pm, 7pm, 10:30pm
Feb 3rd Sun 12pm, 4:30pm, 8pm
Feb 4th Mon 12pm, 4:30pm, 8pm
Feb 5th Tue 12pm, 4:30pm, 8pm
Feb 6th Wed 12pm, 4:30pm, 8pm
Feb 7th Thu 12pm, 4:30pm, 8pm
Sumanth
301-820-5555
Detroit, MI
Phoenix Theatres State-Wayne
35310 Michigan Avenue
Wayne, MI 48184
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 2nd Sat 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 3rd Sun 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 4th Mon 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 5th Tue 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 6th Wed 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Feb 7th Thu 11:50am, 2:55pm, 6pm, 9:10pm
Giridhar Pothula:
248-761-1885
Siva Mokkapati:
201-450-8022
Atlanta, GA
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
Ph: 7705186309
Srikanth Vallabhaneni
551 574 3366
Sandeep M
618 520 1825
Atlanta, GA
Big Cinemas Peachtree 8
6135 Peachtree Pkwy
Norcross, GA 30092
Phone: 770-448-7002
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 7:30pm
Feb 2nd Sat 11:55am, 7:30pm
Feb 3rd Sun 5pm
Feb 4th Mon 4:20pm
Feb 5th Tue 4:20pm
Feb 6th Wed 4:20pm
Feb 7th Thu 4:20pm
Srikanth Vallabhaneni
551 574 3366
Sandeep M
618 520 1825
Dallas, TX
Hollywood
8505 Walton Blvd,
Irving, TX 75063
Jan 31st Thu 8:45pm (Premiere)
Feb 1st Fri 2:30pm, 5:45pm, 9:15pm
Feb 2nd Sat 2:30pm, 5:45pm, 9:15pm
Feb 3rd Sun 1pm, 8pm
Feb 4th Mon 1pm, 8pm
Feb 5th Tue 1pm, 8pm
Feb 6th Wed 1pm, 8pm
Feb 7th Thu 1pm, 8pm
Ph: 469-387-2923
Ph: 832-265-2516
Houston, TX
Carmike Yorktown 15 - New Location
Carmike-Yorktown 15,
15900 Yorktown Crossing Blvd,
Houston, TX 77084
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 2pm, 5:45pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 1pm, 4:45pm, 8:30pm
Feb 3rd Sun 1pm, 4:15pm, 7:50pm
Feb 4th Mon 1pm, 4:15pm, 7:50pm
Feb 5th Tue 1pm, 4:15pm, 7:50pm
Feb 6th Wed 1pm, 4:15pm, 7:50pm
Ph: 832-265-2516
Ph: 469-387-2923
San Antonio, TX
San Antonio, TX
Northwest 14
7600 IH-10 W,
San Antonio, TX 78230
TBA Ph: 832-265-2516
Ph: 469-387-2923
Austin,TX
CineMark
TinselTown 17 Stassney 5501 IH-35,
Austin, TX 78744  www.CineMark.com
Feb 1st Fri 9:30pm
Feb 2nd Sat 3pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 3pm
Ph: 469-387-2923
Ph: 512-517-2468
Los Angeles - Artesia
NAZ8 Artesia 6440
E: South StreetLakewood, CA
Phone: 562-866-1992
Weekly Screening
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 7:30pm, 10:30pm
Feb 2nd Sat 1pm, 4pm, 7pm, 10pm
Feb 3rd Sun 3:30pm, 6:30pm
Feb 4th Mon 8pm
Feb 5th Tue 8pm
Feb 6th Wed 8pm
Vijayakumar Vattikuti
619-218-0543
Los Angeles - Corona
Phoenix Big Cinemas
Dos Lagos Stadium 15
2710 Lakeshore
DriveCorona, CA 92883
Phone: 951-603-0967
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 11:50am, 3:20pm, 6:55pm, 10:25pm
Feb 2nd Sat 11:50am, 3:20pm, 6:55pm, 10:25pm
Feb 3rd Sun 1:30pm, 4:50pm, 8:20pm
Feb 4th Mon 1:30pm, 4:50pm, 8:20pm
Feb 5th Tue 1:30pm, 4:50pm, 8:20pm
Feb 6th Wed 1:30pm, 4:50pm, 8:20pm
Feb 7th Thu 1:30pm, 4:50pm, 8:20pm
Vijayakumar Vattikuti
619-218-0543
San Diego, CA
Digiplex Cinemas
(OldUltraStar Cinemas)
13475 Poway Road
Poway, CA 92064
Phone: 858 679 3887

Digital Screening
Feb 1st Fri 9:30pm
Feb 2nd Sat 9:30pm
Only 2 shows at this location
Sreedhar Sambangi
619 315 4379
Merriam, KS
Tinseltown 20
5500 Antioch
Merriam, Kansas City 66202
Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 3pm, 9pm
Feb 3rd Sun 3pm
Ficus
678-528-2311
Minneapolis, MN
Brookdale 8 Cinemas 5810 Shinglecreek
pkwy Brooklyn Center
MN-55430
Contact: Sankar Bandi
507-358-1319
Jan 31st Thu 7:45pm (Premiere)
Feb 1st Fri 9:20pm
Feb 2nd Sat 1:15pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 6:40pm
Feb 4th Mon 7:30pm
Feb 6th Wed 7:30pm
507-358-1319
Indianapolis, IN
Movie Buff Theatre
3535 West 86th
Street Indianapolis ,
IN 46268
(New Location)
Jan 31st Thu 7:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 9:30pm
Feb 2nd Sat 9:30pm
Feb 3rd Sun 6pm, 9:30pm
Feb 4th Mon 7:30pm
Feb 6th Wed 7:30pm
Manoranjan
317 529 6799
St.Louis, MO
St. Charles Stadium
18 Cinemas 1830
S. 1st Capitol Dr
Saint Charles,
MO 63303
Feb 1st Fri 9:30pm
Feb 2nd Sat 3:30pm
Raja Surapaneni :
210 273 7190
Kalyan : 3146165958
Seattle, WA
Roxy cinema in
Renton.25 ,
S Grady Way Renton , WA-98057
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 5pm, 9pm
Feb 3rd Sun 3pm, 7pm
Mahidhar
425.881.6925
Richmond, VA
Carmike Cinemas Inc
1100 Alverser Drive, Midlothian, VA
(NEW LOCATION)
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 4th Mon 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 5th Tue 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 6th Wed 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 7th Thu 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Sudheer :
317-222-9333
Portland, OR
Century 16 Eastport Plaza ; 4040 Southeast 82nd Avenue Portland, OR 97266 Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 3pm, 9pm
Feb 3rd Sun 3pm
Ficus
678-528-2311
Pottsgroove,PA
110 Upland Square Drive,
Pottsgrove, PA 19464
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 4th Mon 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 5th Tue 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 6th Wed 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 7th Thu 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Sudheer :
317-222-9333
Nashville,TN
Carmike Bellevue 8
120 Belle Forest Cir,
Nashville, TN 37221
(NEW LOCATION)
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 2pm, 5:30pm, 9pm
Feb 2nd Sat 2pm, 5:30pm, 9pm
Feb 3rd Sun 2:30pm, 7:30pm
Feb 4th Mon 2:30pm, 7:30pm
Feb 5th Tue 2:30pm, 7:30pm
Feb 6th Wed 2:30pm, 7:30pm
Feb 7th Thu 2:30pm, 7:30pm
Sudheer :
317-222-9333
Raleigh, NC
Carmike Park Place 16
9525 Chapel Hill Road
Cary, NC 27513
(NEW LOCATION)
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12:30pm, 3:30pm,
6:30pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 12:30pm, 3:30pm,
6:30pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 4th Mon 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 5th Tue 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 6th Wed 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 7th Thu 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Chandu :
919-813-9999
Sukesh :
919-813-9998
Charlotte, NC
Cinemark Movies 10 - 9508 Northeast Court
Matthews, NC 28105
Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 3pm, 9pm
Feb 3rd Sun 3pm
Sri: 336-791-4353
Sai: 336-252-8701
Omaha, NE
20 Grand Cinema
14304 West Maple Road,
Omaha, NE - 68116
Feb 1st Fri 9:15pm Rajasekhar
402-707-7752
Bloomington, IL
Carmike Palace Cinema 10415 Detroit Drive
Bloomington,
IL 61704
(309) 661-2452
Jan 31st Thu 8pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12:30pm, 3:30pm,
6:30pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 12:30pm, 3:30pm,
6:30pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 4th Mon 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 5th Tue 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 6th Wed 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Feb 7th Thu 1:30pm, 4:40pm, 8pm
Sudheer :
317-222-9333
Tampa, FL
Britton 8 Cinemas
3938 S Dale Mabry Highway
Tampa, FL 33611
Ph: (813) 839-1600
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 6:30pm, 9:30pm
Feb 2nd Sat 6:30pm, 9:30pm
Feb 3rd Sun 2pm
Feb 4th Mon 7:30pm
Feb 5th Tue 7:30pm
Feb 6th Wed 7:30pm
Feb 7th Thu 7:30pm
Anil Yarlagadda
941-735-2428
407-538-4790
Orlando, FL
Colonial Promenade 6
4672 E Colonial Drive
Orlando, FL 32803
Ph: (941) 735-2428

Feb 2nd Sat 1pm
Anil Yarlagadda
941-735-2428
Jacksonville, FL
Sanmarco Theatre
1996 San Marco Blvd
Jacksonville, FL 32207
Ph: (941) 735-2428
Feb 3rd Sun 1pm Anil Yarlagadda
941-735-2428
Pittsburgh, PA
Phoenix Big Cinemas
Chartiers Valley Stadium 18;
1025 Washington Pike Bridgeville, PA
Jan 31st Thu 8:30pm (Premiere)
Feb 1st Fri 12pm, 3:15pm,
6:30pm, 9:45pm
Feb 2nd Sat 12pm, 3:15pm,
6:30pm, 9:45pm
Feb 3rd Sun 1:15pm,
4:40pm, 8pm
Feb 4th Mon 1:15pm,
4:40pm, 8pm
Feb 5th Tue 1:15pm,
4:40pm, 8pm
Feb 6th Wed 1:15pm,
4:40pm, 8pm
Feb 7th Thu 1:15pm,
4:40pm, 8pm
Nani Vadlamudi
314 556 2614
Srini Gorla
603 864 9999
Columbus, OH
The screens at the continent
6360 Busch Blvd,
Columbus, OH 43229
Jan 31st Thu 9pm (Premiere)
Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 6pm
Feb 3rd Sun 3pm
Nani Vadlamudi
314 556 2614
Srini Gorla
603 864 9999
Salt Lake City, UT
Salt Lake City 16 ;
125 East 3300 South
Salt Lake City, UT 84115
TBA Ranadheer Kolli
646-701-3166
Canada
Toronto, Ontario
Mississauga
Cinestarz
377 Burnhamthrope Road East,Central park way Mall, Mississaauga ON - L4Z 1C7
Feb 1st Fri 9pm
Feb 2nd Sat 3pm
Ficus: 416-455-6565
Richmond Hill
York Cinema 115 York Blvd,
Richmond Hill,
L4B 3B4
Feb 2nd Sat TBA
Feb 3rd Sun 1:15pm, 3:15pm
Ficus
Ficus movies @
647 248 2402
678-528-2311
Montreal, QC
Cinema Duparc
3575 Avenue du Parc,
Montreal,
QC - (514) 281-1900
Feb 3rd Sun 11:30am Ficus
Arjun (438 878 9968)
Sharat (438 876 8699)
 

Watch Ongolu Gittha Trailers
Prakash Raj goes nude

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.