1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. Hindi
  4. Tamil
  5. Telugu
  6. Malayalam
  7. Kannada

Mr Pellikoduku US Schedules

IndiaGlitz [Thursday, February 28, 2013]
Comments

City Date Exhibitor

Edison, NJ
BIG Cinemas Movie City 8
1655 Oak Tree Rd, Edison
NJ 08820
Ph: 732-548-2300
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri
2:45pm,6:15pm,9:45pm
Mar 2nd,Sat
11:15am,2:45pm,6:15pm,9:45pm
Mar 3rd,Sun
12:15pm,3:45pm,7:15pm
Mar 4th,Mon
4:10pm,7:40pm
Mar 5th,Tue
4:10pm,7:40pm
Mar 6th,Wed
4:10pm,7:40pm
Mar 7th,Thu
4:10pm,7:40pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

North Bergen,NJ
BIG Cinemas
Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Ph: 201-865-1600
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri 12:30pm,3:50pm,6:50pm,10.10pm
Mar 2nd,Sat
12:30pm,3:50pm,6:50pm,10.10pm
Mar 3rd,Sun
12:30pm,3:50pm,6:50pm
Mar 4th,Mon
2:30pm,5:40pm,8:40pm
Mar 5th,Tue
2:30pm,5:40pm,8:40pm
Mar 6th,Wed
2:30pm,5:40pm,8:40pm
Mar 7th,Thu
2:30pm,5:40pm,8:40pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

 

Herndon, VA
World gate Theaters,
Phoenix World gate 9
Theater
13025 World gate Drive
Herndon, VA 20170
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, FriNoon,3:30pm,7:00,10:30pm
Mar 2nd,SatNoon,3:30pm,7:00,10:30pm
Mar 3rd,SunNoon,4:30pm,8:00pm
Mar 4th,MonNoon,4:30pm,8:00pm
Mar 5th,TueNoon,4:30pm,8:00pm
Mar 6th,WedNoon,4:30pm,8:00pm
Mar 7th,ThuNoon,4:30pm,8:00pm

Contact:
RajasekharAnnabhimoju
(571) 484 - 3524 (Voice & Text)
SateeshAnnabhimoju
(571) 426 - 1589 (Voice & Text)

Hanover, MD

Cinemark Egyptian 24 and XD

7000 Arundel Mills Circle
 Hanover,MD 21076

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st, Fri11:05,2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 2nd,Sat11:05,2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 3rd,Sun11:05,2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 4th,Mon2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 5th,Tue2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 6th,Wed2:25pm,5:40pm,9:05pm
Mar 7th,Thu2:25pm,5:40pm,9:05pm

Contact:
RajasekharAnnabhimoju
(571) 484 - 3524 (Voice & Text)
SateeshAnnabhimoju
(571) 426 - 1589 (Voice & Text)

Richmond, VA
Carmike Cinemas Inc.
1100 Alverser Drive, Midlothian, VA23236
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 2nd,Sat12:30,3:35,6:40,9:45 pm
Mar 3rd,Sun1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 4th,Mon1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 5th,Tue1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 6th,Wed1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 7th,Thu1:30pm,5:00pm,8:00pm

Contact:
RajasekharAnnabhimoju
(571) 484 - 3524 (Voice & Text)
SateeshAnnabhimoju
(571) 426 - 1589 (Voice & Text)

San Jose, CA
Big Cinemas Towne3
1433 The Alameda
San Jose, CA-95126
Ph: 408 293 5034
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri4:15pm,7:30pm,10:15pm
Mar 2nd,Sat1:00pm,4:15pm,7:30pm,10:15pm
Mar 3rd,Sun1:00pm,4:15pm,7:30pm
Mar 4th,Mon4:15pm,7:30pm
Mar 5th,Tue4:15pm,7:30pm
Mar 6th,Wed4:15pm,7:30pm
Mar 7th,Thu4:15pm,7:30pm

Contact:
BlueSky
Ph: 510 996 8514
      732 586 0932

Fremont, CA
Big Cinemas Fremont
39160 Paseo Padre Pkwy,
Fremont,  CA-94538
Ph : 510 795-1096
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri3:30pm,6:5-pm,10:10pm
Mar 2nd,Sat11:15am, 2:45pm,6:15pm,9:45pm
Mar 3rd,Sun12:15pm,3:45pm,7:15pm
Mar 4th,Mon4:10pm,7:40pm
Mar 5th,Tue4:10pm,7:40pm
Mar 6th,Wed4:10pm,7:40pm
Mar 7th,Thu4:10pm,7:40pm

Contact:
BlueSky
Ph: 510 996 8514
      732 586 0932

San Ramon, CA
Century Blackhawk Plaza
4175 Blackhawk Plaza Cir, Danville, CA 94506
New Location
Digital Screening

Feb 28th Thu 9pm Premier show
Mar 1st Fri
12.10pm,3.40pm,7.10pm 10.30pm
Mar 2nd Sat
12.10pm,3.40pm,7.10pm 10.30pm
Mar 3rd Sun
12.10pm,3.40pm,7.10pm
Mar 4th Mon
12.10pm,3.40pm,7.10pm
Mar 5th Tue
12.10pm,3.40pm,7.10pm
Mar 6th Wed
2.10pm,3.40pm,7.10pm
Mar 7th Thu
12.10pm,3.40pm,7.10pm

Contact:
BlueSky
Ph: 510 996 8514
      732 586 0932

Sacramento
Century Folsom 14
261 Iron point rd,
Folsom, CA95630
P 916 353 5247

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 2nd Sat
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 3rd Sun
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 4th Mon
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 5th Tue
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 6th Wed
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p
Mar 7th Thu
11:00a,2:20p,5:35p,9:00p

Contact:
BlueSky
Ph: 510 996 8514
      732 586 0932

Dallas-Irving, TX
FunAsia-HollyWood
MacArthur Marketplace 16
8505 Walton Blvd
Irving TX 75063
Ph:972 401 3456
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

San Antonio, TX
Northwest 14
7600 IH-10 W,
San Antonio, TX 78230

Digital Screening

Feb 28th, Thu 8:30pm Premiere show
Mar 1st Fri
8:30pm
Mar 2nd Sat
8:30pm
Mar 3rd Sun
3:30pm
Mar 4th Mon
7:30pm
Mar 5th Tue
7:30pm
Mar 6th Wed
7:30pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Houston, TX
Yorktown (Old Carmike)
1515900 Yorktown Crossing Pkwy, Houston TX- 77084

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show

Contact:
Anil
Ph: 941 735 2428

Austin, TX
Cinemark Tinsel Town 17 Stassney 5501 IH-35
Austin, TX 78744

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 2nd Sat
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 3rd Sun
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 4th Mon
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 5th Tue
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 6th Wed
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p
Mar 7th Thu
12:20p,3:35p,6:50p,10:10p

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Atlanta, GA
Big Cinemas
Peachtree Cinemas
6135 Peachtree pkwy
Norcross, GA 30092.
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri 3.10pm,7.30pm 10.45pm
Mar 2nd Sat 11.55am, 3.10pm,7.30pm10.45pm
Mar 3rd Sun 1.25pm,5.00pm,8.25pm
Mar 4th Mon 4.20pm,7.40pm
Mar 5th Tue 4.20pm,7.40pm
Mar 6th Wed  4.20pm,7.40pm
Mar 7th Thu 4.20pm,7.40pm

 

Atlanta, GA
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
Ph: 770 518 6309

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show

Contact:
Ph:770 518 6309

Detroit, MI
Phoenix Theaters,17310 Laurel Park Drive North
Livonia, MI-48152

Mar 1st Fri
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 2nd Sat
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 3rd Sun
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 4th Mon
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 5th Tue
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 6th Wed
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm
Mar 7th Thu
11.30am,2.50pm,6.00pm,9.30pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

 

Chicago, IL
Big Cinemas Golf Glen 5
9180 West Golf Road
Niles, IL-60714
Ph: 847 299 2402
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri 1.20pm,4.25pm 7.25pm,10.30pm
Mar 2nd Sat1.20pm,4.25pm7.25pm,10.30pm
Mar 3rd Sun 2.10pm,5.20pm,8.20pm
Mar 4th Mon 2.10pm,5.20pm,8.20pm
Mar 5th Tue 2.10pm,5.20pm,8.20pm
Mar 6th Wed  2.10pm,5.20pm,8.20pm
Mar 7th Thu 2.10pm,5.20pm,8.20pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Los Angeles, CA
Rave Cinemas 18 + IMAX
6081 Center Drive
Los Angeles, CA 90045
(310) 568-3394
Digital Screening
New location

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri 11.55am,3.25pm 6.50pm 10.25pm
Mar 2nd Sat 11.55am,3.25pm 6.50pm 10.25pm
Mar 3rd Sun 11.55am,3.25pm 6.50pm 10.25pm
Mar 4th Mon 11.55am,3.25pm 6.50pm10.25pm
Mar 5th Tue 11.55am,3.25pm 6.50pm 10.25pm
Mar 6th Wed  1.55am,3.25pm 6.50pm10.25pm
Mar 7th Thu 11.55am,3.25pm 6.50pm 10.25pm

Contact:
Ph:818 331 4635

Los Angeles - Laguna Hills
Laguna Hills Malls Cinemas
24155 Laguna Hills Mall Rd
Laguna Hills, CA 92653
Ph: 949.768.6564
Digital Screening

Mar 1st, Fri 9pm
Mar 2nd, Sat 9pm

Contact:
Ph:818 331 4635

San Diego - Poway
Digiplex Cinemas (Old Ultra Star Cinemas)
13475 Poway Road
Poway, CA 92064
Ph: 858.679.3887
Digital Screening

TBD

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Seattle, WA
2001 S. Commons, The Commons at Federal Way 320th and Hwy 99
Exit 143 off of I-5,
Federal Way, WA 98003
800-326-3264
Exp. Code 995#

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 2nd Sat
11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 3rd Sun 11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 4th Mon 11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 5th Tue
11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 6th Wed 11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm
Mar 7th Thu
11.15am,2.30pm,5.45pm,9.00pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Boston-Cambridge, MA
Fresh Pond,
168 Alewife Brook Parkway Cambridge, MA
Digital Screening

Feb 28th, Thu 9:30pm Premiere show
Mar 3rd, Sun
3:45pm

Contact:
IMovie Cafe
Ph:818 814 6342

Bloomfield, CT
Bloomfield 8 Cinema,
863 Park Ave, Bloomfield,
CT - 06002
Digital Screening

Feb 28th, Thu 7:30pm Premiere show
Mar 3rd, Sun
7:15pm

Contact:
IMovie Cafe
Ph:818 814 6342

Rhode Island , RI
East Providence 10 Cinemas,  60 Newport Ave,
Rumford, RI 02916
Digital Screening

Mar 1st Fri
9.45pm
Mar 2nd Sat
9.45pm
Mar 3rd Sun
7.30pm

Contact:
IMovie Cafe
Ph:818 814 6342

Cary, NC
Carmike Park Place 16
9525 Chapel Hill Road  Cary, NC 27513
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st, Fri12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 2nd,Sat12:30,3:35,6:40,9:45 pm
Mar 3rd,Sun 1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 4th,Mon 1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 5th,Tue 1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 6th,Wed 1:30pm,5:00pm,8:00pm
Mar 7th,Thu 1:30pm,5:00pm,8:00pm

Chandu
Ph:919-813-9999
Sukesh
Ph: 919-813-9998

Charlotte, NC
Ayrsley Grand Cinemas 14
9110 Kings Parade Blvd,
Charlotte, NC- 28273
Digital Screening

Mar 1st Fri
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 2nd Sat
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 3rdSun
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 4thMon
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 5th Tue
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 6thWed
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 7th Thu2.00pm,6.30pm,9.30pm

Contact:
Kenny Mahtani
Ph:704 524 4191
Viswha
Ph:704 256 9509

Jacksonville, FL
Cinemark Tinseltown and XD
4535 Southside Blvd
Jacksonville, FL  32216
800-326-3264 Exp
Code 1109#

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 2nd Sat
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 3rd Sun
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 4th Mon
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 5th Tue
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 6th Wed
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm
Mar 7th Thu
11:40am,3.05pm,6.30pm,9.55pm

Contact:
Nanda
813 313 1345
Linu
954 607 1290

Orlando, FL
Cinemark

Mar 1st, Fri
6pm
Mar 2nd,Sat
6pm

Contact:
Nanda
813 313 1345
Linu
954 607 1290

Tampa, FL
Movieco Centro Ybor
1600 East 8th Ave
Tampa FL 33605

Feb 28th, Thu8:30pm Premiere show
Mar 1st, Fri
9:45pm
Mar 2nd, Sat
7:00pm

Contact:
Linu
954 607 1290
Nanda
813 313 1345

Miami, FL(South Florida)
Cinemark Paradise 24 
15601 Sherdian Street Davie, FL 33331
Digital Screening

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 2nd Sat
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 3rd Sun
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 4th Mon
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 5th Tue
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 6th Wed
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm
Mar 7th Thu
11:50am,3.10pm,6.30pm,9.50pm

Contact:
Nanda
813 313 1345
Linu
954 607 1290

Pittsburg, PA
Carmike 10
700 Fort Couch Rd, Pittsburgh, PA 15241
Ph:(412) 835-7074
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 2nd Sat
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 3rd Sun
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 4th Mon
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 5th Tue
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 6th Wed
2.00pm,6.30pm,9.30pm
Mar 7th Thu
2.00pm,6.30pm,9.30pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 851

 

 

 

Potts grove, PA
Carmike 12
110 Upland Square Drive,
Potts grove, PA
Ph:610 323-3200
Digital Screening
New Location

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 2nd Sat
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 3rd Sun
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 4th Mon
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 5th Tue
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 6th Wed
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 7th Thu
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 851

 

 

Columbus, OH
Screens @ Continent
360 Busch Blvd,
Columbus, OH 43229
Digital Screening

Feb 28th Thursday 9:00pm *Premier Show
Mar 1st Friday 9:00pm
Mar 2nd Saturday 6:00pm
Mar 3rd Sunday 3:00pm

Contact:
Ravi
Ph: 614 204 5660

Minneapolis, MN
Brook dale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek Pkwy
Brooklyn Center, MN 55430
Digital Screening

Feb 28th, Thu 7.30pm Premiere show
Mar 1st Fri 6.40pm,9.30pm
Mar 2nd Sat 4.00pm,6.45pm,9.30pm
Mar 3rd Sun 1.00pm,6.40pm
Mar 4th Mon 7.30pm
Mar 5th Tue 7.30pm
Mar 6th Wed 7.30pm
Mar 7th Thu 7.30pm


Bloomington, IL
Carmike Palace Cinema 10
415 Detroit Drive Bloomington, IL 61704
Ph: 309 661-2452
Digital Screening

Feb 28th, Thu 8pm Premiere show
Mar 1st Fri
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 2nd Sat
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 3rd Sun
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 4th Mon
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 5th Tue
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 6th Wed
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm
Mar 7th Thu
12:30pm,3:35pm,6:40pm,9:45pm

Contact:
Ph:630-728-7748
Ph:312-375-9960

Madison, WI
Market Square Theater
6604 Odana Rd
Madison, WI
Digital Screening

 

Contact:
Ph:630-728-7748
Ph:312-375-9960

Milwaukee, WI
Fox Bay Cinemas
334 East Silver Spring Drive 
Milwaukee, WI
Digital Screening

Mar 1st,Fri
9:30pm

Contact:
Ph:630-728-7748
Ph:312-375-9960

Peoria, IL
Reynolds's Cinema (Nova Cinemas)
3225 N Dries Ln.
Peoria, IL 61604
Digital Screening

 

Mar 1st,Fri
9pm

Contact:
Ph:630-728-7748
Ph:312-375-9960

Indianapolis, IN
Movie Buff Theatre 
3535 West 86th Street 
Indianapolis , IN 46268 
(New Location)
Digital Screening

Feb 28th, Thu 7:30pm Premiere show
Mar 1st Fri
9:30pm
Mar 2nd Sat
Mar 1st Fri
3:30pm, 9:30pm
Mar 3rd Sun
3:30pm, 9:30pm
Mar 5th Tue
7:30pm

Contact:
Manoranjan
Ph:317 529 6799

Indianapolis, IN
Georgetown 14 Cinemas
3898 Lafayette Rd
Indianapolis , IN 46254 
Digital Screening

TBD

Contact:
Manoranjan
Ph:317 529 6799

Kansas-Merriam
Century 20
5500 Antioch, Merriam
Kansas 66202
P 913 789 7038
Digital Screening

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 2nd Sat
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 3rd Sun
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 4th Mon
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 5th Tue
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 6th Wed
11:00am, 5:35pm, 9:00pm
Mar 7th Thu
11:00am, 5:35pm, 9:00pm

BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 8514

Scottsdale, AZ
Ultra Star Scottsdale,
9090 Indian Bend Rd. Scottsdale, AZ-85250
Digital Screening

Feb 28th, Thu 7.30pm Premiere show
Mar 1st Fri 10.00pm
Mar 2nd Sat 10.00pm
Mar 3rd Sun 7.00pm

Contact:
Satish
Ph:732 533 3323

Omaha, NE
20 GRAND CINEMA
14304 WEST MAPLE ROAD
OMAHA, NE Digital Screening

Feb 28th, Fri
9:15pm
Only one show

Contact:
Rajasekhar
Ph:402 707 7752

West Des Moines
Century 20 Jordan Creek and XD101 Jordan Creek Parkway
West Des Moines, IA 50266
Digital Screening

Mar 3rd, Sun
6pm
Only one show

Contact:
Srini Narmada
Ph:515 770 4057

Denver, CO
Century Aurora and XD
14300 East Alameda Ave., Aurora, CO 80012
Digital Screening

Feb 28th, Thu 9pm Premiere show
Mar 1st Fri
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 2nd Sat
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 3rd Sun
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 4th Mon
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 5th Tue
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 6th Wed
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p
Mar 7th Thu
11:35a 2:55p 6:15p 9:35p

Contact:
BlueSky
Ph:732 586 0932
      510 996 851

St. Louis, MO
St. Charles 18 Cinema
1830 S. 1st Capitol Dr., St. Charles MO-63303
Digital Screening

Mar 1st, Fri
9:30pm

Contact:
Raja Surapaneni
Ph: 210 273 7190

Greensboro, NC
Carousel cinemas
1305 Battleground Ave, Greensboro, NC 27408

Mar 2nd,Sat
6:15pm
Mar 3rd, Sun
6:15pm

Contact:
Viswha
Ph:704 256 9509

   
 

Watch Mr Pellikoduku Trailers
Dubbing serials should be banned: TTIPC

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.