1. தமிழ்
  2. తెలుగు
  3. ??????
  4. Hindi
  5. Tamil
  6. Telugu
  7. Malayalam
  8. Kannada

Iddarammayilatho US Schedules

IndiaGlitz [Friday, June 07, 2013]
Comments

P R E S S  R E L E A S E

City

Date

Exhibitor

Edison, NJ
BIG Cinemas Movie City
1655 Oak Tree Rd, EdisonNJ 08820
Ph: 732-548-2300
Digital Screening

June 7th Fri 3.30pm,10.00pm
June 8th Sat  12.15pm,3.30pm,10.00pm
June 9th Sun  1.45pm,5.10pm
June 10th Mon 5.30pm
June 11th Tue 5.30pm
June 12th Wed 5.30pm
June 13th Thu 5.30pm

Contact:
732 586 0932
510 996 8514

North Brunswick, NJ
Regal Commerce Center, 2399 U.S.1  North Brunswick, NJ 08902
Digital Screening

June 7th Fri 11.15am,2.25pm,5.35pm,8.50pm
June 8th Sat 11.15am,2.25pm,5.35pm,8.50pm
June 9th Sun 11.15am,2.25pm,5.35pm,8.50pm
June 10th Mon 11.15am,2.25pm,5.35pm,8.50pm
June 11th Tue 11.15am,2.25pm,5.35pm,8.50pm

Contact
732 586 0932
510 996 8514

North Bergen, NJ
BIG Cinemas
Columbia Park 12
3125 Kennedy Blvd
North Bergen, NJ 07047
Ph: 201-865-1600
Digital Screening

June 7th Fri 12.20pm,3.25pm,6.40pm,9.50pm
June 8th Sat 12.20pm,3.25pm,6.40pm,9.50pm
June 9th Sun 12.20pm,3.25pm,6.40pm
June 10th Mon 2.20pm,5.30pm,8.30pm
June 11th Tue 2.20pm,5.30pm,8.30pm
June 12th Wed 2.20pm,5.30pm,8.30pm
June 13th Thu 2.20pm,5.30pm,8.30pm

Contact:
732 586 0932
510 996 8514

Delaware, DE
Regal cinemas
1100 Peoples Plaza
Newark, DE 19702
(302) 834-8515
New Digital Location

June 7th Fri 9.55pm
June 8th Sat 9.55pm
June 9th Sun 9.55pm
June 10th Mon 9.55pm
June 11th Tue 9.55pm

Contact
Ph: 732 586 0932

Albany, NY
Regal Cross gates Stadium 18 & IMAX
One Cross gates Mall Road, Albany NY 12203
518-456-2326

June 7th Fri 10.45am,2.15pm,6.00pm
June 8th Sat 10.45am,2.15pm,6.00pm
June 9th Sun 10.45am,2.15pm,6.00pm
June 10th Mon 11.00am, 12.15pm,6.00pm
June 11th Tue 11.00am, 2.15pm,6.00pm

Contact
Chetan
Ph: 408 784 9155

AMC Herndon, VA
World gate Theaters,
Phoenix World gate 9
Theater
13025 World gate Drive
Herndon, VA 20170
Digital Screening

June 7th Fri 12.30pm,3.45pm,7.00pm,10.10pm
June 8th Sat 12.30pm,3.45pm,7.00pm,10.10pm
June 9th Sun 12.30pm,3.45pm,7.00pm,10.10pm
June 10th Mon 12.00,3.15pm,6.30pm,9.45pm
June 11th Tue 12.00noon,3.15pm,6.30pm,9.45pm

Contact:
Ph: 732 586 0932

Richmond, VA
Carmike Cinemas Inc.
1100 Alverser Drive, Midlothian, VA
Digital Screening

 

June 7th Fri 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 8th Sat 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 9th Sun 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 10th Mon 1.00pm,4.00pm,8.00pm
June 11th Tue 1.00pm,4.00pm,8.00pm
June 12th Wed 1.00pm,4.00pm,8.00pm
June 13th Thu 1.00pm,4.00pm,8.00pm

Contact:
Ph: 732 586 0932

Fremont, CA
Big Cinemas Fremont 7,
39160 Paseo Padre Pkwy,
Fremont,  CA-94538
Ph : 510 795-1096
Digital Screening

June 7th Fri 3.20pm,6.45pm,10.15pm
June 8th Sat 12.05pm, 3.20pm,6.45pm,10.15pm
June 9th Sun 1.05pm,4.20pm,7.45pm
June 10th Mon 4.30pm,8.15pm
June 11th Tue 4.30pm,8.15pm
June 12th Wed 4.30pm,8.15pm
June 13th Thu 4.30pm,8.15pm

Contact:
Ph:510 996 8514

Towne 3, San Jose
1433 The Alameda
San Jose, CA 95126
Phone: 408-293-5034

June 7th Fri 4.00pm,7.15pm,10.00pm
June 8th Sat 12.45pm, 4.00pm,7.15pm,10.00pm
June 9th Sun  12.45pm, 4.00pm,7.15pm,
June 10th Mon 4.10pm,7.15pm
June 11th Tue 4.10pm,7.15pm
June 12th Wed 4.10pm,7.15pm
June 13th Thu 4.10pm,7.15pm

Contact:
Ph:510 996 8514

Milpitas, CA
Serra Theater
200 SERRA WAY #37
MILPITAS, CA 95035
Ph: 408 935 9674

June 7th Fri 5.15pm,8.00pm
June 8th Sat 5.00pm,11.00pm
June 9th Sun 2.00pm,8.00pm
June 10th Mon 8.00pm
June 11th Tue 8.00pm
June 12th Wed 5.15pm

Contact:
Ph:510 996 8514

Sacramento, CA
Century Folsom 14
261 Iron point rd,
Folsom, CA95630
P 916 353 5247
Digital Screening

June 7th Fri 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 8th Sat 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 9th Sun 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 10th Mon 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 11th Tue 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 12th Wed 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm
June 13th Thu 10.55am,2.15pm,5.35pm,8.55pm

Contact :
510 996 8514

Dallas-Irving, TX
FunAsia-HollyWood
MacArthur Marketplace 16
8505 Walton Blvd
Irving TX 75063
Ph:972 401 3456
Digital Screening

June 7th Fri 3.00pm,6.30pm,10.00pm
June 8th Sat 3.00pm,6.30pm,10.00pm
June 9th Sun 3.00pm,6.30pm,10.00pm
June 10th Mon 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 11th Tue 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 12th Wed 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 13th Thu 2.00pm, 5.30pm

 

Houston, TX
Carmike Yorktown 15
15900 Yorktown Crossing Pkwy Houston, TX 77084

June 7th Fri 3.00pm,6.30pm,10.00pm
June 8th Sat 3.00pm,6.30pm,10.00pm
June 9th Sun 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 10th Mon 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 11th Tue 2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 12th Wed2.00pm,5.30pm,9.00pm
June 13th Thu 2.00pm,5.30pm,9.00pm

Contact:

Austin, TX
Cinemark Tinsel Town17 Stassney 5501 IH-35
Austin, TX 78744

June 7th Fri 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 8th Sat 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 9th Sun 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 10th Mon 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 11th Tue 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 12th Wed 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm
June 13th Thu 12.15pm,3.35pm,6.55pm,10.15pm

Contact:
Venkat
Ph:512 517 2468

Atlanta, GA
Big Cinemas
Peachtree Cinemas
6135 Peachtree pkwy
Norcross, GA 30092.
Digital Screening

June 7th Fri 4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 8th Sat 12.45pm, 4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 9th Sun1.00pm,4.15pm,7.30pm
June 10th Mon 4.15pm,7.30pm
June 11th Tue 4.15pm,7.30pm
June 12th Wed 4.15pm,7.30pm
June 13th Thu 4.15pm,7.30pm

Contact:
Ph: 404 397 9990

Atlanta, GA
Navrang Theaters
10743 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
Ph: 770 518 6309

 

Contact:
Ph:404 397 9990

Woodbridge, IL
Cinemark @ Seven Bridges
6500 Route 53
Woodridge, IL 60517

June 7th Fri 10.35am,1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.35pm
June 8th Sat 10.35am,1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.35pm
June 9th Sun 10.35am,1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.35pm
June 10th Mon 10.35am,1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.35pm
June 11th Tue 10.35am,1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.35pm

Contact:
SrinivasAcanta
847 452 2970

Chicago, IL
Big Cinemas Golf Glen
9180 West Golf Road
Niles, IL-60714
Ph: 847 299 2402
Digital Screening

June 7th Fri 1.45pm,4.45pm,7.50pm,10.50pm
June 8th Sat 1.45pm,4.45pm,7.50pm,10.50pm
June 9th Sun 1.45pm,5.15pm,8.20pm
June 10th Mon 1.45pm,5.15pm,8.20pm
June 11th Tue 1.45pm,5.15pm,8.20pm
June 12th Wed 1.45pm,5.15pm,8.20pm
June 13th Thu 1.45pm,5.15pm,8.20pm

Contact:
SrinivasAcanta
847 452 2970

Los Angeles, CA
Century Stadium 25 and XD
1701 W. Katella Ave
Orange, CA  92867

June 7th Fri 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 8th Sat 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 9th Sun 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 10th Mon 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 11th Tue 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 12th Wed 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm
June 13th Thu 12.45pm,4.00pm,7.15pm,10.30pm

Contact:
Bharat
951 314 7099

Los Angeles, Corona
Phoenix Big Cinemas Dos Lagos 15
2710 Lakeshore Drive
Corona, CA 92883

 

June 7th Fri 11.10am,2.45pm,6.55pm,10.05pm
June 8th Sat 11.10am,2.45pm,6.55pm,10.05pm
June 9th Sun 1.45pm,5.00pm,8.15pm
June 10th Mon 1.45pm,5.00pm,8.15pm
June 11th Tue 1.45pm,5.00pm,8.15pm
June 12th Wed 1.45pm,5.00pm,8.15pm
June 13th Thu 1.45pm,5.00pm,8.15pm

Contact:
Bharat
951 314 7099

Cary, NC
Carmike Park Place16
9525 Chapel Hill
Road  Cary, NC 27513
Digital Screening

 

June 7th Fri1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 8th Sat 1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 9thSun 1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 10th Mon 1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 11th Tue  1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 12th Wed 1.00pm,4.30pm,8.00pm
June 13th Thu  1.00pm,4.30pm,8.00pm

Suresh
919-370-0136
Suri
706-206-1450

Greensboro, NC
Carmike 18
4822 Koger Blvd,
Greensboro, NC 27407
Digital Screening
(NEW LOCATION)

June 7th Fri 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 8th Sat 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 9th Sun 2.30pm,6.00pm,9.20pm
June 10th Mon 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 11th Tue 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 12th Wed 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 13th Thu 1.30pm,5.00pm,8.30pm

contact
Suresh 919-370-0136
Suri 706-206-1450

Columbia, SC
Carmike 14
122 Afton CT,
Columbia, SC
Digital Screening
(NEW LOCATION)

June 7th Fri1:30,5:00,8:30 pm
June 8th Sat 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 9th Sun 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 10th Mon 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 11th Tue 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 12th Wed 1.30pm,5.00pm,8.30pm
June 13th Thu 1.30pm,5.00pm,8.30pm

Suresh 919-370-0136
Suri706-206-1450

Jacksonville, FL
AMC Regency 24
9451 Regency Square Blvd.
Jacksonville, FL 32225
Digital Screening

June 7th Fri  1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.30pm
June 8th Sat  1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.30pm
June 9th Sun  1.35pm,4.35pm,7.35pm,10.30pm

 

Contact:
Anil
Ph: 941 735 2428

 

Tampa, FL
AMC VETERANS 24
9302 Anderson Rd, Tampa, FL 33634
Digital Screening

June 7th Fri 9.30am,12.45pm,4.10pm,7.20pm
June 8th Sat 9.30am,12.45pm,4.10pm,7.20pm
June 9th Sun 9.30am,12.45pm,4.10pm,7.20pm
June 10th Mon,12.45pm,4.10pm,7.20pm
June 11th Tue ,12.45pm,4.10pm,7.20pm
June 12th Wed 12.45pm,4.10pm,7.20pm

Contact:
Anil
Ph: 941 735 2428

 

Pittsburg, PA
Carmike 10
700 FORT Couch Rd
Pittsburgh
PA 15241
Digital Screening

June 7th Fri 9.30pm
June 8th Sat 9.30pm
June 9th Sun 9.30pm
June 10th Mon 9.30pm
June 11th Tue 9.30pm
June 12th Wed 9.30pm

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Mohan - 770 310 5876

HARRISBURG
Regal Harrisburg Stadium 14 Add to Favorite Theaters
1500 CaugheyDr
Harrisburg, PA 17112

Jun 07, Fri - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 08, Sat - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 09, Sun - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 10, Mon - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 11, Tue - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 12, Wed - 6.50 PM, 10.10 PM
Jun 13, Thu - 6.50 PM, 10.10 PM

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Mohan - 770 310 5876

Philadelphia, PA
Potts grove
Carmike 12
110 Upland Square Drive
Stowe, PA 19464
Digital Screening

Jun 07, Fri - 2.30PM, 6.00PM, 9.00PM
Jun 08, Sat - 2.30PM, 6.00PM, 9.00PM
Jun 09, Sun - 1.00PM, 4.00PM, 8.00PM
Jun 10, Mon - 1.00PM, 4.00PM, 8.00PM
Jun 11, Tue - 1.00PM, 4.00PM, 8.00PM
Jun 12, Wed - 1.00PM, 4.00PM, 8.00PM

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Nalini - 614 316 6840

Columbus, OH
Screens @ Continent
360 Busch Blvd,
Columbus, OH 43229
Digital Screening

 

June 7th Fri
9:00pm
Jun 8th, Sat
6:00pm

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Nalini - 614 316 6840

Cincinnati, OH
AMC West Chester18
9415 Civic Center Blvd
West Chester
OH 45069

Jun 07, Fri - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 08, Sat - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 09, Sun - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 10, Mon - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 11, Tue - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 12, Wed - 5.30 PM, 8.55 PM
Jun 13, Thu - 5.30 PM, 8.55 PM

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Nalini - 614 316 6840

Dayton, OH
Rave Dayton South 16
195 Mall Woods Dr
West Carrollton, OH 45449
Digital Screening

Jun 07, Fri - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM
Jun 08, Sat - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM
Jun 09, Sun - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM
Jun 10, Mon - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM
Jun 11, Tue - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM
Jun 12, Wed - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 915PM
Jun 13, Thu - 11.50PM, 3.00PM, 6.15PM, 9.15PM

Online tickets
Ajay - 412 888 7688
Nalini - 614 316 6840

Cleveland, OH
Atlas Eastate 10.
1345 Som Center Rd,
Mayfield Heights,
OH44124-2103
Digital Screening

TBD

Online tickets:
Ajay - 412 888 7688
Mohan - 770 310 5876

Minneapolis, MN
Brook dale 8 Cinemas
5810 Shingle Creek Pkwy
Brooklyn Center, MN 55430
Digital Screening

Jun 07, Fri
9:25pm
Jun 08, Sat
3:30pm,9:20pm
Jun 09, Sun
6:30pm
Jun 10, Mon
7:15pm
Jun 11, Tue
7:15pm
Jun 12, Wed
7:15pm
Jun 13, Thu
7:15pm

Contact:
Madhu
Ph: 651 398 7400

Kansas-Merriam, KS
Century 20
5500 Antioch, Merriam
Kansas 66202
P 913 789 7038
Digital Screening

Jun 07, Fri - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 08, Sat - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 09, Sun - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 10, Mon - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 11, Tue - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 12, Wed - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM
Jun 13, Thu - 1.30PM, 5.15pm,9.00 PM

Contact:
Ph: 732 586 0932

St Louis, MO
St. Charles Stadium 18 Cinemas
1830 S. 1st Capitol Dr 
Saint Charles, MO 63303
Digital Screening

Jun 07, Fri - 12.00PM, 09.30 PM
Jun 08, Sat - 12.00PM, 09.30 PM
Jun 09, Sun - 12.00PM, 09.30 PM
Jun 10, Mon - 12.00PM, 9.30 PM
Jun 11, Tue - 12.00PM, 9.30 PM
Jun 12, Wed - 12.00PM, 9.30 PM
Jun 13, Thu - 12.00PM, 09.30 PM

Contact:
Ajay - 412 888 7688
Mohan - 770 310 5876

 

Denver, CO
Century Aurora and XD14300 East Alameda Ave.
Aurora,
CO-80012

 

Jun 07, Fri - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM
Jun 08, Sat - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM
Jun 09, Sun - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM
Jun 10, Mon - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM
Jun 11, Tue - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM Jun 12, Wed - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM
Jun 13, Thu - 11.50PM, 3.10pm,6.30pm,9.50 PM

 
   
 

Watch Iddarammayilatho Trailers
Veerappans life onscreen

Copyright 2017 IndiaGlitz. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.Hindi | Tamil | Telugu | Malayalam | Kannada
Home | Tell a friend | Contact Us | Advertise | Terms | Privacy Policy | RSS/Content Syndication | Submit Showtimes

Copyright 2017 IndiaGlitz.com. All rights reserved.